Raspisan je novi natječaj za financijsku i stručnu potporu ženama u poduzetništvu putem programa ODVAŽNA

10.03.20. | Vijesti

Obavještavamo vas da je na kompanija IKEA Hrvatska u suradnji sa SOLIDARNOM – Zakladom za ljudska prava i solidarnost te Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj (HR PSOR) raspisala novi natječaj za financijsku i stručnu potporu ženama u poduzetništvu putem programa ODVAŽNA.

Javni natječaj za prijave prijedloga akcijskih planova za razvoj poslovanja otvoren je od 8. ožujka do 15. travnja 2020. (do ponoći).

ODVAŽNA promiče društveno odgovorno poduzetništvo čije su nositeljice žene. U sklopu programa podrške ODVAŽNA poduzetnicama koje su u start-up fazi razvile liniju proizvoda ili usluga, omogućit će se financijska podrška u vidu donacije, te stručna podrška u vidu edukacije, mentorstva i prilika za poslovno umrežavanje kako bi dodatno uspješno zakoračile u fazu rasta i razvoja poslovanja. Posebnost je ovog natječaja što pruža ciljanu, fleksibilnu potporu poduzetnicama koje djeluju tržišno, kao i poduzetnicama koje djeluju prema modelu društvenog poduzetništva. Fond za financijske potpore iz programa ODVAŽNA iznosi 250.000 kn, čime će se financirati provedba tri do pet jednogodišnjih akcijskih razvojnih planova ženskih poduzetničkih pothvata, u pojedinačnom iznosu od 40.000 do 75.000 kuna. Posebnost je ovog natječaja što pruža ciljanu, fleksibilnu potporu poduzetnicama koje djeluju tržišno, kao i poduzetnicama koje djeluju prema modelu društvenog poduzetništva.

Na natječaj se mogu prijaviti: obrti, OPG-ovi, mikro i mala poduzeća (j.d.o.o. ili d.o.o.), zadruge te poduzetnički projekti u sklopu neprofitnih organizacija (udruga, privatnih neprofitnih ustanova i zaklada) koji su potpuno ili u pretežito ženskom vlasništvu (najmanje 50%) i/ili zapošljavaju najmanje 50% žena, a koji na tržištu djeluju najmanje godinu dana.

Detaljne upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Zaklade SOLIDARNA, www.solidarna.hr, a email kontakt za pitanja je odvazna@solidarna.hr, zaključno do 13. travnja 2020.  Molimo vas da popratite FB stranicu SOLIDARNE gdje ćemo vas redovno informirati o natječaju i programu ODVAŽNA.

Share This