Razvoj mreže za društveno odgovorno poslovanje

30.11.10. | Događanja, Vijesti

poslovni.hr, 9. prosinac 2010.

Negativna gospodarska kretanja ne bi se trebala negativno odraziti na društveno odgovorno poslovanje (DOP) tvrtki. Naime, upravo izazovno gospodarsko okruženje može biti prilika za afirmaciju i daljnje razvijanje programa strateškog DOP-a.

Međunarodna istraživanja ukazuju na činjenicu da recesija nije obeshrabrila tvrtke u njihovoj provedbi programa DOP-a te da tvrtke koje imaju kvalitetno razrađen program DOP-a i u recesiji ostvaruju dobre financijske rezultate. Također istraživanja potvrđuju da se recesija nije negativno odrazila na DOP, već upravo suprotno, tvrtke postaju sve više svjesne važnosti odgovornog poslovanja u postizanju održivog razvoja. Poslovni rezultati više nisu jedino mjerilo za vrednovanje uspješnosti tvrtke, već je važno da tvrtka ujednačeno vodi računa o svom društvenom i okolišnom utjecaju. Tako DOP predstavlja poslovni model i način upravljanja u kojem se profit ostvaruje na društveno odgovoran način koji treba redovito pratiti i mjeriti, a mjerenje uspješnosti društveno odgovornog programa omogućuje indeks DOP-a, metodologija za ocjenjivanje odgovornih praksi u poslovanju hrvatskih tvrtki koja je nastala prema uzoru na slične svjetske metodologije.

Indeks DOP-a

Metodologija definira niz kriterija za ocjenjivanje razine primjene društveno odgovornih praksi koji su podijeljeni u šest osnovnih područja: ekonomska održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna okolina, zaštita okoliša, tržišni odnosi i odnosi sa zajednicom. I ove je godine hrvatskim tvrtkama, koje su prema kriterijima “Zlatne kune” ocijenjene kao najuspješnije, upućen poziv da u razdoblju od 29. studenoga do 31. prosinca ispune upitnik indeksa DOP-a. Upitnik sadrži 119 pitanja za velike i srednje te 61 pitanje za male tvrtke, a HGK i HR PSOR organiziraju besplatne edukativne radionice pod nazivom “Indeks DOP-a – kako ispuniti upitnik o društveno odgovornom poslovanju” kako bi pomogle tvrtkama da što lakše ispune upitnik. Upitnik se ispunjava na internetskoj stranici HGK na pozivu ili vlastiti zahtjev, a o samom projektu možete više doznati na https://dop.hgk.hr.

Nagrade

Posebna vrijednost ovog indeksa je u tome što omogućava objektivnu procjenu praksi društveno odgovornog poslovanja i ukazuje na područja u kojima su daljnja unapređenja tih praksi moguća. Indeks DOP-a na kraju rezultira godišnjom nagradom koju HGK i HR PSOR zajednički dodjeljuju već treću godinu najuspješnijim tvrtkama. Nagrada indeks DOP-a dodijelit će se najodgovornijim i najuspješnijim hrvatskim tvrtkama u okviru “Zlatne kune” na temelju rezultata iz upitnika i odluke stručnog povjerenstva. Promocija indeksa DOP-a dio je projekta razvoja nacionalne mreže za društveno odgovorno poslovanje koji financira Europska unija. Partneri na projektu su Ekonomski fakultet u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga banka, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj i UN Global Compact. Podupirajuće organizacije su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Odraz i Zelena akcija.

Share This