Samit o Zemlji, službenog naziva UN-ova konferencija o okolišu i razvoju (UNCED), održan je u Rio de Janeiru od 3. do 14. lipnja 1992. godine i načelno se usredotočio na okoliš i održivi razvoj. Spominjanje održivog razvoja utjecalo je na zamjetnu promjenu u pristupu zemalja u razvoju globalnome programu za okoliš. Riječ „razvoj“ službeno je uvrštena u program, a to je zemlje u razvoju privuklo da aktivnije sudjeluju. Dvadeset godina poslije službenog početka usmjeravanja prema globalnom programu zaštite okoliša, nastala je promjena uvođenjem razvoja i ekonomije kao prioriteta u odnosu na okoliš i prirodu. Okoliš prestaje biti cilj, već postaje sredstvo za postizanje viših standarda razvoja. Taj pristup podržale su brojne raznorodne institucije, zajednice i skupine. Najvažniji dokument Konferencije u Riju bila je Agenda 21, Program promjena, koji je u 40 poglavlja donio naputke za uvođenje nacionalnih strategija održivog razvoja. Posebna je pozornost na Konferenciji u Riju obraćena energiji s obzirom na njezin utjecaj na okoliš. Prije Konferencije u Riju postalo je očito da su posljedice za okoliš zbog proizvodnje energije izravno odgovorne za klimatske promjene te je ovo pitanje na Konferenciji u Riju razmotreno preciznije i iz perspektive koja je prerasla jednostavne pozive za smanjenjem potrošnje i proizvodnje, energetsku djelotvornost i čistije izvore energije.