SAPONIA PRISTUPILA HRVATSKOM POSLOVNOM SAVJETU ZA ODRŽIVI RAZVOJ (HR PSOR)

29.12.21. | Vijesti

U poslovnoj strategiji Saponije ističe se usmjerenost na održivi razvoj i jačanje svijesti zaposlenika o važnosti njegove primjene u svim  segmentima djelovanja. Povijesno gledajući, Saponia je svoju tradiciju i tržišnu snagu  gradila na primjeni najnovijih dostignuća kojima je poticala na razvitak okruženja u kojem djeluje te  na razvoj i pozitivne promjene životnih navika u društvu.

Tehnološkim unaprjeđenjem  proizvodnih procesa, razvijanjem novih, ekološki prihvatljivijih formulacija te vlastitom proizvodnjom ambalaže uz utrošak reciklata, Saponia se u Hrvatskoj ali i u okruženju pozicionirala kao tvrtka koja snažno promiče važne ekološke čimbenike u poslovanju –

„HR PSOR je poslovno udruženje koje okuplja odgovorne gospodarstvenike u Hrvatskoj na temi održivog razvoja. Veliko nam je zadovoljstvo to što je naše redove osnažila još jedna uspješna i održivom razvoju predana hrvatska kompanija. Veseli nad buduća suradnja sa Saponijom, posebice nova znanja i rješenja koja ćemo zajednički razvijati – izjavila je direktorica HR PSOR-a, dr. sc. Mirjana Matešić

Pristupanje Saponije HR PSOR-u nadgradnja je dosadašnjih aktivnosti s ciljem davanja još veće važnosti vrijednostima kao što su dostojanstvo i ravnopravnost svih, bez obzira na različitosti, poštivanje prirode i obazrivost prema resursima, solidarna odgovornost prema globalnim izazovima između ostalog

Pristup Saponije organizaciji HR PSOR, dodatna je potvrda da  Saponia  zastupa održivi razvoj u  svom svakodnevnom poslovanju“, istaknula je predsjednica uprave Saponije, dr. sc. Dajana Mrčela te dodala  da Saponia zadnjih nekoliko godina kontinuirano poboljšava  svoju usklađenost s ciljevima održivog razvoja UN-a kao članica Global Compacta.

Realiziranjem niza projekata i podržavanjem udruženja koja promiču kvalitativne promjene u poslovanju, Saponia će i u narednom razdoblju sigurno biti primjer promicanja prijelaza na održivi razvoj.

 

#SaponiaOsijek #OdrživiRazvoj Mirjana Matesic Dajana Mrčela 

Share This