SDG SUMMIT 26.–29. listopada – HR PSOR suorganizator u okupljanju najutjecajnijih poslovnih lidera na osiguravanju bolje budućnosti

14.09.20. | Događanja, Vijesti

U svijetlu promjena koje je zbog krize koronavirusa iskusio cijeli svijet, Europska SDG virtualna konferencija fokusirat će se na obnovu i unapređenje društva i gospodarstva kroz utjecajna partnerstva te iskoristiti potrebu za obnovom kao priliku za postavljanje Ciljeva održivog razvoja u središte pozornosti.

Priredila: Mia Ladika

Tijekom okruglih stolova, koji će se održati putem 40 virtualnih događanja, korporativni članovi i nacionalne partnerske organizacije CSR Europe, zajedno s HR PSOR-om, udružiti će snage kako bi surađivali na planu razvoja održive budućnosti.
Centralna tema skupa bit će promocija Europskog pakta za održivu industriju – Pact4EU. O poticanju međusektorske i multidisciplinarne suradnje razgovarati će visoko-pozicionirani govornici iz širokog polja sektora, poslovni lideri, čelnici industrija i kreatori europskih politika.
Na samitu će se obraditi teme što je su održivo financiranje, kružno gospodarstvo, dubinska provjera, budućnost rada i europske politike vezane uz Zeleni sporazum. O navedenim temama moći će se raspravljati na brojnim sastancima i okruglim stolovima.
HR PSOR kao suorganizator sudjeluje u organizaciji dvaju okruglih stolova. Prvi, europske razine nosi naziv Suradnja u lancu vrijednosti kao pokretač kružnog gospodarstva koji će se održati 28. listopada od 15.30 do 17.00 sati.
Promicanjem strategija smanjivanja, ponovne uporabe, recikliranja i obnove materijala, kružno gospodarstvo ima potencijal eliminirati degradaciju okoliša i osigurati održivi rast. Dakako, prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo nije jednostavno. Postoje brojne prepreke koje ograničavaju prihvaćanje kružnih modela.
Jedna od lekcija koju su mnoge kompanije naučile tijekom prijelaza na kružne modele poslovanja jest, da je suradnja, čak i ona među konkurentima te duž lanca vrijednosti, nužna. Ovaj će se okrugli stol temeljiti na primjeru kompanija i industrijskih platformi koje trenutno rade na stvaranju poslovnih partnerstva, kako bi razumjeli na koji način suradnja može ubrzati prijelaz na kružno gospodarstvo.
Sudjelovanje na ovom webinaru pruža priliku naučiti od kompanija i industrijskih platformi o njihovom pristupu kružnom gospodarstvu i izazovima koje susreću te raspraviti kako ti primjeri mogu nadahnuti prijelaz na kružno gospodarstvo u vašoj kompaniji i vrijednosnom lancu. Okrugli stol je namijenjen menadžerima održivog razvoja, zaštite okoliša i kružnog gospodarstva kao i službenicima javne uprave. Na okruglom stolu će kao predstavnik iz Hrvatske sudjelovati Tihomir Premužak, predsjednik uprave Vetropack Straže koji će govoriti o svojim iskustvima u recikliranju stakla te europskoj platformi za kružno gospodarstvo stakla.
Drugi okrugli stol nacionalne razine, u suorganizaciji HR PSOR-a i Smartkolektiva iz Srbije bavit će se pretvaranjem otpadne hrane u vrijedne donacije. Okrugli stol pod nazivom Pretvaranje rasipanja hrane u doniranje hrane održat će se 28. listopada od 13.30 do 14.30 sati.
Okrugli stol će pružiti priliku za dijeljenje praksi i iskustava među različitim dionicima, koje se temelje na smjernicama europske politike, kako bi podržali ostvarenje cilja SDG 12.3 o otpadu od hrane, te maksimizirali doprinos svih suučesnika. Cilj ovog okruglog stola je potaknuti i inspirirati poslovni sektor i kreatore europskih politika, kako bi bolje identificirali i razumjeli izazove te pronašli rješenja za probleme rasipanja i doniranja hrane.
Uvodničarka ovog zanimljivog skupa biti će euro parlamentarna zastupnica iz Hrvatske, Biljana Borzan, a na skupu će govoriti Kristina Klarić Rubčić, voditeljica korporativnih komunikacija iz Dukata, kompanije koja je više puta osvajala titulu Najdonatora hrane te Zoran Grozdanov, koordinator platforme Mreža hrane.
Sudjelovanje je moguće svima zainteresiranima putem registracije.

Share This