SLJEDEĆA GENERACIJA KORPORATIVNOG IZVJEŠTAVANJA O ODRŽIVOSTI

16.06.21. | Događanja, Vijesti

Izvor: CSR Europe, Prilagodila: Nikolina Renić

KAKO ĆE NOVA DIREKTIVA CSRD UTJECATI NA PRAKSE IZVJEŠTAVANJA VAŠE KOMPANIJE DO 2024. GODINE?

Europska komisija (EK) uspostavlja niz novih mjera za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma, Zelenog sporazuma EU-a i UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDGs) prema ugljično-neutralnoj Europi te oporavku od pandemije COVID-19 na održiv, uključiv i pošten način. Nadolazeći propisi oni koji će se primjenjivati od 2022. i oni koji će se primjenjivati od 2024.,  zajedno će dovesti do jasnih pravila izvještavanja za kompanije.

Ukoliko trenutni pregovori između institucija EU dovedu do sporazuma o novom prijedlogu EK-a za Direktivu o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD), CSRD će se prenijeti u nacionalno zakonodavstvo država članica 2023. godine.

Ovo su pet ključnih promjena koje će se uvesti s novim prijedlogom EK-a za CSRD:

  1. Integrirano izvještavanje

CSRD će zahtijevati od kompanija da uključe izvještavanje o održivosti u svoje izvještaje o upravljanju, stoga se ta dva izvještaja moraju objediniti u jedinstveni format elektroničkog izvještavanja.

  1. Uvođenje pristupa dvostruke značajnosti

Kompanije će morati izvijestiti o tome kako problemi održivosti utječu na njihovo poslovanje te kakav je utjecaj njihovog poslovanja na društvo i okoliš.

  1. Uloga odbora i dionika

Uprava i nadzorni odbori snosit će odgovornost za izvještavanje u svojim organizacijama, koje će se, osim financijskih, proširiti i na izvještavanje o informacijama o održivosti.

  1. Zahtjev za obveznom revizijom

Kompanije će morati tražiti ograničeno osiguranje o svojim informacijama vezanim uz održivost kako bi ih uključili u izvještaje uprave.

  1. Kazne za nesukladne kompanije

Kompanije koje ne postupaju u skladu podliježu kaznama radi kršenja odredbi Direktive. Vrsta i težina kazne bit će proporcionalne okolnostima te kompanije, poput težine kršenja i financijske snage.

Također, kompanije koje pripadaju sektorima koji podliježu Uredbi o taksonomiji morat će otkriti podatke o 6 ključnih okolišnih ciljeva:

SLJEDEĆA GENERACIJA KORPORATIVNOG IZVJEŠTAVANJA O ODRŽIVOSTI Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Daljnje informacije možete potražiti ovdje.

 

#csrd #nefinancijskoizvjestavanje #hrpsor #dop

Share This