Socijalno, neprofitno poduzetništvo jedan je od načina ublažavanja posljedica nezaposlenosti, osobito teško zapošljivih kategorija stanovništva, na primjer invalida, osoba niže kvalifikacije, osoba starije životne dobi i sl. U Izvješću o socijalnoj ekonomiji, koje je na početku 2009. godine prihvatio Europski parlament, stoji da u Europskoj uniji djeluje dva milijuna socijalnih poduzeća, s udjelom od 6% u ukupnom broju zaposlenih u EU.

Socijalna poduzeća osnivaju se diljem svijeta kako bi se ispunili određeni društveni ciljevi i ulagalo u dobrobit zajednice, a ne ponajprije radi stvaranja dobiti.