Prema normi HRN EN ISO 9000, učinkovitost je mjera u kojoj se ostvaruju planirani rezultati. Ona je i orijentacija na zadatke izvršenjem kojih postižemo najveći učinak, odnosno orijentacija na bitno u smislu Paretova pristupa. Učinkovitost se može objasniti i kao odnos postignutih rezultata prema očekivanim rezultatima. Izrazi učinak i učinkovitost odnose se i na proizvodne procese kada je radnicima propisana norma (očekivani rezultat), plaćanje po učinku (postignutom rezultatu). Ako ispunjavaju normu učinkoviti su.