Ulaganje u zajednicu odvajanje je dijela sredstava poduzeća za financiranje razvoja lokalne zajednice u kojoj ono posluje. Očituje se u različitim oblicima angažmana poduzeća u zajednici, a najčešće su donacije u novcu koje se dodjeljuju lokalnoj samoupravi i institucijama te neprofitnom sektoru koji provodi različite programe razvoja. Uglavnom se sredstva doniraju na zahtjev i poslije toga angažiranost poduzeća prestaje i nema elemenata sudjelovanja u provedbi projekta. Kako bi donacija imala strateško obilježje, nužno je da za doniranja – umjesto da budu prepuštena odjelima koji se bave odnosima s javnošću ili korporativnim zakladama – bude odgovorna uprava ili izvršni direktor koji će upravljačkim procesom voditi tim ljudi zaduženih za doniranje radi poboljšanja određenog dijela konkurentnosti.

Strateško investiranje u zajednicu dugoročan je projekt u koji je poduzeće uključeno od početka kao partner i sudjeluje u njemu s vlastitim resursima: tehnologijom, znanjima, stručnjacima, donacijom radnog vremena zaposlenika, potrebnima za njegovo ostvarivanje. Takvo je ulaganje vrednije od uobičajenih donacija jer pomaže razvoju društva odnosno zajednice, ali i poduzeću osigurava rad u zdravu okruženju.

Program doniranja kakav najčešće nalazimo u Hrvatskoj nije strateško doniranje usmjereno na unapređivanje pojedinih elemenata konkurentnosti, nego su to donacije dobrog korporativnog građanina radi unapređivanja društvenih, dobrotvornih ili obrazovnih institucija ili donacije koje su od interesa zaposlenicima, potrošačima ili čelnicima zajednica radi unapređivanja odnosa davatelja i primatelja donacije.

Osim ulaganja financijskih ili drugih materijalnih sredstava, poduzeće se može odlučiti na ulaganje rada, stručnosti i znanja svojih zaposlenika. Doniranje radnih sati vrlo je raširen oblik ulaganja u zajednicu u zapadnim zemljama, a može ga organizirati poduzeće ili po izboru pojedinac volonter koji onda dopušten broj sati provode u primatelja donacije.