Uspjeh se više ne mjeri samo profitom

26.02.11. | Vijesti

poslovni.hr, 25. veljače 2011.

Uspjeh u poslovanju neke financijske institucije ne iskazuje se samo u “profitnim” pokazateljima, nego i u činjenici da one svoj uspjeh dijele sa zaposlenicima, da su odgovorne prema okolišu i da pomažu društvu u cjelini, odnosno jesu li društveno odgovorna poduzeća.

Važnost društveno odgovornog poslovanja (DOP) prepoznata je na cjelokupnoj domaćoj gospodarskoj razini, pa je i Hrvatska gospodarska komora još prije tri godine uvela Indeks DOP-a, u kojem sudjeluje većina banaka koje posluju u Hrvatskoj. “U PBZ-u smo svjesni da uspjeh u poslovanju podrazumijeva i aktivnosti u segmentu društvene odgovornosti i doprinosu održivom razvoju. Niz godina PBZ ima sveobuhvatan program društvene odgovornosti koji je 2005. dobio i svoj naziv ‘PBZ Prijatelj’. Te smo godine godišnjem izvješću dodali i pregled aktivnosti u sklopu programa društvene odgovornosti PBZ-a, u kojem smo donijeli kratak pregled naših aktivnosti i njihov utjecaj na naše klijente, zaposlenike, vlasnike, poslovne partnere te širu društvenu zajednicu”, objasnila je Suzana Markotić-Šilović, glavna menadžerica u uredu Uprave za korporativne komunikacije PBZ-a.

Način razmišljanja
Ona ističe da DOP u cijeloj PBZ grupi više nije samo način poslovanja, nego i način razmišljanja zaposlenika. Budući da je DOP jedan od glavnih strateških ciljeva u idućem razdoblju, poslovne se odluke donose vodeći računa o njihovu utjecaju na gospodarstvo, društvo i okoliš. “Ukupno smo u 2010. u sklopu svog programa društvene odgovornosti ‘PBZ Prijatelj’ za donacije izdvojili oko 11 milijuna kuna te se trudimo konkretnim projektima pridonijeti razvoju lokalne zajednice u kojoj poslujemo i time aktivno sudjelovati u razvoju našeg društva”, kaže Markotić-Šilović. I u Erste&Steiermärkische banci već godinama u svom poslovanju nastoje primjenjivati principe društveno odgovornog poslovanja. “DOP Erste banke očituje se na nekoliko razina: u odnosu prema našim zaposlenicima, klijentima, ponudi proizvoda s namjenom ulaganja u unapređenje energetske učinkovitosti, ali i potporom cjelokupnoj društvenoj zajednici, i to na dvije razine. Činimo to kroz različite sponzorske i donatorske projekte, ali i primjenom ekoloških standarda u samom poslovanju banke koji pridonose povećanju energetske učinkovitosti i dugoročno održivom razvoju cjelokupne zajednice”, objašnjavaju u Erste banci. Aktivnosti koje banka provodi u ovom segmentu na svim razinama sustavno se planiraju u okviru godišnjih budžeta.

Ekološki standardi
Primjerice, samo u 2010. godini za donacijske i sponzorske projekte banka je odvojila oko 7,5 milijuna kuna. Strategija društveno odgovornog poslovanja koja se odnosi na klijente vidljiva je i u odgovoru na otežane gospodarske uvjete. “Odgovornost za napredak zajednice u kojoj poslujemo i čiji smo dio ugrađena je u temelje organizacijske kulture Raiffeisen banke, čime se pokazuje primjer društveno odgovornog ponašanja na razini lokalnih zajednica i društva u cjelini”, poručuju u Raiffeisen banci. Zajednički nazivnik donacijskih projekata u kojima banka sudjeluje je usmjerenost humanitarnim sadržajima, obrazovanju te projektima koji su namijenjeni djeci i mladima osobito u obrazovanju i natjecanju u znanju, slobodnom vremenu i amaterskom sportu u lokalnoj zajednici, kulturi, ekologiji te koji su namijenjeni djeci i mladim s posebnim potrebama.Osim toga posebno mjesto u odrednicama odgovornosti ima provedba definirane strategije zaštite okoliša. Politika društvene odgovornosti prisutna je u svim segmentima poslovanja, što znači da se RBA društveno odgovorno ponaša u odnosu na društvenu zajednicu, no s jednakom pozornošću se brine i o svojim djelatnicima. Odgovornost prema društvenoj zajednici u kojoj djeluje, briga za zaštitu okoliša, održivi razvoj te odnos prema djelatnicima čine organizacijsku kulturu RBA. U Société Générale – Splitskoj banci napominju da se u svakodnevnom govoru i razmišljanju DOP često brka i izjednačava s donatorskim ili sponzorskim aktivnostima. “Želim istaknuti da su sponzorstva i donacije bitan dio DOP-a, pogotovo u gospodarskom momentu u kojem se nalazimo kada je brojka potrebitih i socijalno ugroženih sve veća. Brojne nagrade i priznanja dodijeljena Splitskoj banci za izrazitu aktivnost u tim područjima svjedoče koliko pažnje i materijalnih sredstava ulažemo u donacije”, ističe Silvija Berša, predstojnica ureda uprave i komunikacija Société Générale – Splitske banke.

Brojne nagrade
Njihov odjel inovacije i kvalitete potiče inovativne ideje zaposlenika u svrhu što kvalitetnije usluge za klijente, koja će ispuniti njihove potrebe. Također se zaposlenici potiču da svojim idejama optimiziraju utjecaj banke na okoliš. Kao poslodavac grupacija Société Générale je poznata da se ponosi svojim promicanjem nacionalnih i etničkih vrijednosti i raznolikosti jer u ukupnom broju svojih zaposlenika grupa zapošljava pripadnike 122 nacionalnosti, od čega je 60 posto žena. “U Splitskoj banci s ponosom ističemo da više od 50 posto visokog menadžmenta banke čine žene”, kaže Bareša.

Pomak nabolje
U Zagrebačkoj banci DOP se javljao kao potreba finog balansiranja između očekivanja ostvarenja dobiti dioničara, ukupne stabilnosti tvrtke i kvalitete poslovanja, kako interno u odnosu prema zaposlenicima, tako i eksterno, što se očituje u odgovornosti za kvalitetu proizvoda i usluga, odgovornom investiranju te odnosu s poslovnim partnerima. “Sama bit društvene odgovornosti odražava se kroz dugoročnu primjenu koncepta jer se samo tako ostvaruju kvalitativni pomaci u društvu, a praksa DOP-a tradicionalno je dio ukupne poslovne politike banke”, tvrde u Zabi. Između ostalog, djelujući u suradnji s lokalnim jedinicama i resornim ministarstvima, Europskom investicijskom bankom te Europskom bankom za obnovu i razvoj i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj kontinuirano nude povoljnije financiranje dugoročnih investicijskih projekata. Uz mnoge pojedinačne humanitarne akcije, kao što je ona za potrebe opremanja i početka rada Centra za psihološku pomoć ženama oboljelima od raka “Sve za nju”, Zagrebačka banka je aktivno uključena u razvoj zajednice kroz korporativno davanje. Prvi su u Hrvatskoj uveli natječaj za dodjelu donacija. Za svaku od kategorija natječaja osniva se komisija, čiji su članovi društveno priznate osobe i stručnjaci iz određenog područja djelovanja koji onda odabiru projekte kojima banka dodjeljuje donacije. “Dakle, o donaciji ne odlučuju bankari, već osobe koje svojim iskustvom jedine mogu procijeniti kome je i s koliko novca pomoć najpotrebnija. Do sada su u sklopu natječaja podržana 1124 projekta, sa 19,5 milijuna kuna”, navode u Zabi.

Visoko na ljestvici
DOP je oduvijek bio visoko na ljestvici prioriteta Hypo banke kao i cijele grupacije Hypo te ga svakodnevno primjenjuju u svom poslovanju. “Smatramo da je društveno odgovorno poslovanje dužnost svih nas i kontinuirano ga primjenjujemo u svom poslovanju, bilo u sklopu zajedničkih inicijativa ili samostalnih projekata. Mišljenja smo da filantropija nije obveza, već pitanje moralnog opredjeljenja, pa stoga Hypo već više od 15 godina pomaže zajednicama diljem Hrvatske”, kažu u Hypo banci. Trude se biti u doticaju sa zajednicom, biti upućeni i informirani o hvalevrijednim projektima te kontinuirano razvijaju svoje CSR projekte kako bi dali svoj doprinos u unapređenju životnih uvjeta i standarda onima kojima je pomoć najpotrebnija. Jedan od takvih humanitarnih projekata koje su nedavno razvili je “Hypo Pro Futuro” koji se provodi u svim zemljama u kojima posluje Hypo Group Alpe-Adria, a u sklopu kojeg je Hypo banka uoči nedavnih božićnih blagdana provela velik donacijski ciklus u gradovima i mjestima diljem Hrvatske.

Share This