Vijesti

Biološka raznolikost

Biološka je raznolikost broj, raznovrsnost i promjenjivost živih organizama, najčešće na nekom geografskom području. Ona je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekoloških sustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta i životnih...

Benchmark

Izvorno predstavlja znak za nivelaciju pri mjerenju zemljišta, a danas svaki kriterij usporedbe i vrednovanja (osobnih, skupnih, organizacijskih i/ili društvenih) potencijala i postignutih rezultata. Najčešće se za usporedbu uzimaju najbolji, odnosno oni koji postižu...

Audit

Prema normi HRN EN ISO 9000, audit je sustavan, neovisan i dokumentiran proces dobivanja dokaza audita i njihovo objektivno vrednovanje kako bi se odredio opseg u kojem su ispunjeni kriteriji audita.

Aspekt okoliša

Prema normi HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem, aspekt okoliša element je djelatnosti, proizvoda ili usluga neke organizacije koji može djelovati uzajamno s okolišem. Aspekti su okoliša temelj sustava upravljanja okolišem i povezani su s djelatnošću...

Leksikon održivog razvoja

Aspekt okoliša (engl. environmental aspect / njem. der Umweltaspekt / fr. aspect écologique / tal. aspetto ambientale) Audit (engl. audit / njem. die Prüfung / fr. audit / tal. revisione) Benchmark (engl. benchmark / njem. der Abrisspunkt / fr. étalon / tal....

Odgovorno poslovanje izlaz iz krize

poslovni.hr, 6. travanj 2010. Zagrebačka škola ekonomije i menagementa (ZŠEM) organizira ove godine 9. međunarodnu konferenciju o korporacijskoj društvenoj odgovornosti. ZŠEM konferenciju koja će se održati od 16. do 18. lipnja organizira u suradnji sa Social...

Potreban je fokus na kupce

poslovni.hr, 18. ožujak 2010. Budući da smo još pod utjecajem ekonomske krize, gotovo svi poslovni resursi usmjereni su na način pomoću kojeg ćemo je napokon ostaviti iza sebe, a rješenje koje je zapravo na dohvat ruke ne vidimo. Stvoriti uspješan te prije svega...

Društvena odgovornost nužna za opstanak

poslovni.hr, 12. listopad 2009. Dok se u svijetu kompanije rangiraju na temelju svoje društvene osjetljivosti odnosno odgovornosti, čini se da će u Hrvatskoj društveno odgovorno ponašanje nametnuti samo vrijeme i borba za opstanak. Čak se i marketinški guru Philip...