Agenda održivosti ususret 2030.: Raznolikost i uključivost

6.04.21. | Događanja, Primjeri dobre prakse, Vijesti

Izvor: CSR Europe, prilagodio: HR PSOR, Povelja o raznolikosti Hrvatska

“Agenda održivosti ususret 2030.” nova je serija mjesečnih intervjua s članovima odbora CSR Europe.  Teme kojima ćemo se baviti su kako prepoznati ključne izazove DOP-a i kako vodeće kompanije pretvaraju prijetnje u prilike.

Prvi u nizu intervjua koji prenosimo je sa Jacquesom Spelkensom, članom Upravnog vijeća CSR Europe i višim savjetnikom za DOP u ENGIE Benelux, našim dugogodišnjim suradnikom koji je već više puta govorio na Konferencijama o DOP-u i koji je svojim izlaganjima doprinio kvaliteti rasprava. Jacques govori o tome kako na radnim mjestima usaditi raznoliko i uključivo okruženje.

Europi, koja je usmjerena prema održivoj budućnosti, je ključan doprinos poslovnog sektora. No, kako održivost nije više samo stvar upravljanja pojedinom kompanijom već je stvar cijelog eko-sustava potrebno je jačati lokalne zajednice.

S KOJIM SE GLAVNIM IZAZOVIMA SUOČAVA KOMPANIJA ENGIE KADA JE POTICANJE RAZNOLIKOSTI I UKLJUČIVOSTI NA RADNOME MJESTU U PITANJU?

Radi kulturnih i društveno – ekonomskih razlika između podružnica ENGIE Grupe, različite su i okolnosti. Poticanje raznolikosti, kao što možete misliti, teže je u zemljama gdje prevladava tradicionalno / konvencionalno okruženje nego u tzv. naprednijim zemljama u kojima je raznolikost već dosta dobro ugrađena u nacionalnu kulturu.

Poticanje raznolikosti trebalo bi se dogoditi promjenom načina razmišljanja unutar kompanija: jednom kada se složimo da kompanije trebaju biti ogledalo društva u kojem djeluju, tada bi trebale izgraditi suradnju s lokalnim vlastima, neprofitnim organizacijama, stručnim partnerima itd. i time razviti način rada koji se temelji na uključivosti.

S jedne strane glavni je izazov podići svijest, a s druge strane objasniti vezu između same ideje uključive kompanije i njezine cjelokupne uspješnosti. Od iznimne je važnosti pokazati javnosti da je kompanija otvorena i da traži raznolike vještine i kompetencije. Stoga je potrebno uključiti ovu poruku u  brendiranje poslodavca.

MOŽETE LI NAM REĆI JOŠ NEŠTO VIŠE O STRATEGIJI RAZNOLIKOSTI U ENGIE GRUPI? JE LI SE ŠTO PROMIJENILO RADI PANDEMIJE?

Grupa ENGIE sama je po sebi raznolika, prisutna je i aktivna u više od 70 zemalja svijeta s više od 160 000 zaposlenika. Na razini Grupe, ENGIE je u potpunosti usklađena sa 17 Ciljeva održivog razvoja koji su bili temelj za definiranje politike i strategije DOP-a. Identificirana su 22 posebna financijska ključna pokazatelja poslovanja (KPI) za mjerenje napretka i učinkovitosti djelovanja Grupe prema održivosti i oni su uključeni u godišnji integrirani izvještaj. Politika Grupe vrijedi u cijelom svijetu i stvara konkretne inicijative na lokalnoj razini poslovnih jedinica. Neki od nefinancijskih KPI-a temelje se na raznolikosti, poput rodne ravnopravnosti ili raznolikosti na upravljačkoj razini.

Raznolikost unutar kompanije ENGIE treba shvatiti kao širok spektar pitanja koja se kreću od nediskriminacije do invaliditeta, od ravnopravnosti spolova do međugeneracijskih odnosa ili promicanja multikulturalizma. Dva glavna pristupa raznolikosti su poštivanje lokalnih razlika i jačanje partnerstva s lokalnim organizacijama, pomažući podružnicama Grupe u ostvarenju svojih ciljeva vezanih na raznolikost i općenito DOP.

Zbog aktualne pandemije, ovaj se globalni pristup nije značajno promijenio. Čak je pojačan raznim inicijativama koje su lokalne podružnice Grupe poduzele kako bi pomogle segmentima lokalnog stanovništva koji su tijekom ovog razdoblja oštećeni, poput ljudi u nesigurnim situacijama, školskoj djeci u siromašnijim urbanim sredinama, potrebitim osobama u bolnicama itd.

VAŠA KOMPANIJA TAKOĐER JE UKLJUČENA U PROJEKT BUSINESS UNITING TALENTS 2030 KAKO BI OSIGURALI ETNIČKU RAZNOLIKOST U KOMPANIJI. KAKO BUT2030 DOPRINOSI CIJELOJ STRATEGIJI RAZNOLIKOSTI VAŠE KOMPANIJE?

ENGIE je pridruživanjem projektu Business Uniting Talents pokazala da je potpuno svjesna ključne važnosti diverzifikacije svojih resursa i poslovnih procesa. Prednost projekta je razmjena iskustava s ostali vodećim kompanijama. S jedne strane, Projekt nam omogućuje provjeru vlastitih stajališta o etničkoj raznolikosti i usporedbu sa stajalištima ostalih kompanija. S druge pak strane, omogućuje nam razvijanje zajedničkih projekata, povećanje utjecaja pojedinačnih inicijativa prema kolektivu te potiče suradnički način razmišljanja.

PREMA VAŠEM MIŠLJENJU, KAKO SURADNJA I ZASTUPANJE MOŽE DOPRINIJETI DOMINACIJI UKLJUČIVIH I RAZNOLIKIH RADNIH MJESTA U KOMPANIJAMA?

Kao i za mnoge druge teme i probleme povezane s DOP-om, zajednička razrada, suradnja i zagovaranje ključni su čimbenici za podizanje svijesti u kompanijama o važnosti pristupa usmjerenog na raznolikost i za razvoj zajedničkih inicijativa. Odraz prema društvu u cjelini ključan je za opstanak kompanije.

#csreurope #hrpsor #but2030 #engiebenelux #d&i #poveljaoraznolikosti #raznolikost #radnomjesto

Share This