Vijesti

Mala kompanija s velikom raznolikošću

Mala kompanija s velikom raznolikošću

Piše: Katarina Plećaš ANO d.o.o, kompanija za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju potpisala Povelju o raznolikosti Hrvatska Potpisivanjem Povelje o raznolikosti Hrvatska ANO d.o.o. se 29. ožujka pridružila više od 60 kompanija u Hrvatskoj koje su se obvezale...