Europski standardi izvještavanja o održivosti (ESRS)

1.02.24. | Vijesti, zakonodavstvo

Europski standardi izvještavanja o održivosti (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) objavljeni su u službenom glasilu Europske unije.

Europska komisija je krajem srpnja 2023. usvojila Delegiranu uredbu za primjenu odredbi Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD), koja propisuje Europske standarde izvještavanja o održivosti (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). ESRS standardi objavljeni su u službenom glasilu Europske unije 22. prosinca 2023.

Odredbe Delegirane uredbe stupile su na snagu 1. siječnja 2024., a prva skupina kompanija koje su već bile obveznice izrade nefinancijskih izvještaja, morat će sukladno odredbama iz ESRS-a izvijestiti o utjecajima, rizicima i prilikama povezanim s održivošću u 2025. godini za podatke iz 2024.

ESRS propisuje obveze za izvještavanje o održivosti neovisno o sektoru, no sama Direktiva (CSRD) u svojim odredbama propisuje obvezno usvajanje specifičnih ESRS-a za određene sektore. EFRAG trenutno razvija sektorske standarde o čemu više informacija možete pronaći ovdje.

Delegirana uredba sadrži dva priloga od kojih Prilog I sadrži opis međusektorskih zahtjeva i tematskih zahtjeva, dok Prilog II sadrži pojmovnik s definicijama i akronime koje kompanije trebaju koristiti prilikom izrade izvještaja sukladno odredbama iz Uredbe.

Primjena odredbi iz Delegirane uredbe postupno će se uvoditi za ostale kategorije kompanija:

  • od 1. siječnja 2025. godine za velike kompanije koje trenutačno ne podliježu Direktivi o nefinancijskom izvještavanju
  • od 1. siječnja 2026. za male i srednje kompanije koje su uvrštene na EU burzovna tržišta, male i jednostavne kreditne institucije i društva za privatno osiguranje (isključujući mikro poduzetnike).

 

Share This