lipanj 2017

Gospodarstvo i Održivost broj 50.

U ovome broju izdvajamo:

4.
20 GODINA HR PSOR-a
Obilježena obljetnica
6.
CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA
Inspirativan pogled na održivu
ekonomiju u Europi
9.
AKTIVNOSTI ČLANOVA
CEMEX Hrvatska, Libertas, HEP,
Schneider Electric, Regeneracija,
Zagrebačka banka, Lidl Hrvatska
20.
PREDAVANJE
Uloga javnih politika u održivom
razvoju

Share This