HR PSOR je objavio sažetak Europske strategije biološke raznolikosti

3.06.20. | Događanja, Publikacije, Vijesti

CSR Europe objavio je sažetak Europske strategije biološke raznolikosti, ambicioznog plana Europske unije za zaštitu životinjskih i biljnih vrsta, prirode i okoliša koji bi trebao biti proveden do 2030. godine. Hrvatski poslovni savjet preveo je i grafički oblikovao sažetak Strategije

Piše: Marko Ezgeta

Želja Europske unije je zaštititi najmanje 30 % kopna i mora EU do 2030. godine kako bi se zaustavilo propadanje biljnih i životinjskih vrsta te zagađenje prirode ugljikom, strogo zaštititi najmanje trećinu trenutno zaštićenih područja EU te učinkovito upravljati svim zaštićenim područjima, definirajući jasne ciljeve i mjere zaštite.

U EU trenutno ne postoji sveobuhvatan okvir upravljanja koji bi usmjeravao provedbu obveza u pogledu biološke raznolikosti dogovorenih na nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini. Europska komisija će uspostaviti novi europski okvir upravljanja biološkom raznolikošću. To će uključivati jasan skup dogovorenih pokazatelja i omogućit će redovitu procjenu napretka i po potrebi pružiti korektivne mjere.

Važna uloga poslovnog svijeta

Kako bi se osiguralo da okolišni i društveni interesi budu u potpunosti ugrađeni u poslovne strategije, Komisija će 2021. predstaviti novu inicijativu o održivom korporativnom upravljanju. Ova inicijativa, koja bi mogla biti u obliku zakonodavnog prijedloga, odnosit će se na brigu za ljudska prava i zaštitu okoliša i dubinsku provjeru u gospodarstvenim lancima vrijednosti na proporcionalan način, ovisno o veličini kompanije.

U dokumentu, Europska komisija naglašava važnost nefinancijskog izvještavanja kompanija te će kroz postojeće platforme pomoći u izgradnji pokreta za europsko poslovanje za biološku raznolikost, inspirirajući se nedavnim inicijativama za biološku raznolikost i uključivanje sličnih pokreta u dio Europskog sporazuma o klimi.

U 2021. godini bit će uvedene metode, kriteriji i standardi za bolju integraciju razmatranja biološke raznolikosti u javno i poslovno odlučivanje na svim razinama i za mjerenje utjecaja proizvoda i organizacija na okoliš.

Zbog važnosti teme i brzog djelovanja Europske unije po pitanju očuvanja okoliša i biološke raznolikosti u Europi, ali i odnosa prema gospodarstvima i poslovnom svijetu, HR PSOR je preveo i grafički oblikovao sažetak Europske strategije biološke raznolikosti koji je dostupan na mrežnim stranicama HR PSOR-a.

Publikaciju preuzmite na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/2BuWVV9

Cjelokupna komunikacija Europske komisije dostupna je na engleskom, francuskom i njemačkom na: https://bit.ly/2XuEQyQ

 

Share This