U sklopu paketa za održivo financiranje koji, uz niz drugih, obuhvaća i Uredbu o taksonomiji (EU 2020/852), iza nas je prva godina u kojoj su kompanije bile obvezne objaviti udio taksonomski prihvatljivih aktivnosti u prihodima, materijalnim i operativnim troškovima svojih djelatnosti.

Ovogodišnje obveze proširuju se na izvještavanje o održivosti taksonomskih prihvatljivih djelatnosti kompanija u prihodima, kapitalnim i operativnim troškovima te, na temelju kriterija procjene nenanošenja bitne štete, njihovog statusa u odnosu na omogućujuće ili prijelazne aktivnosti.  Mnogo je još neodgovorenih pitanja vezanih uz obveze koje su pred nama u ovoj i narednim godinama.

Mnoge kompanije još se uvijek bore kako u potpunosti razumjeti te izvijestiti o usklađenosti s taksonomijom. Poseban izazov biti će kako detaljno provesti analizu usklađenosti s kriterijima ne činjenja značajne štete, određivanja značajnog doprinosa kao i primjeni minimalnih mjera zaštite. Europska komisija nije propisala jasne smjernice, već je u prosincu 2022. godine objavila odgovore na često postavljana pitanja koja možete pronaći ovdje.

Tehnički kriteriji su do sada objavljeni za prva dva okolišna cilja: Smanjenje utjecaja na klimatske promjene i Prilagodbu klimatskim promjenama. Značajno je međutim kašnjenje u donošenju delegiranih akata za preostala četiri cilja okolišne taksonomije, a to su: Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa, Prijelaz na kružno gospodarstvo, Sprečavanje i kontrola onečišćenja, i Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava. Usvajanje uredbe s kriterijima za ova četiri cilja bilo je predviđeno za prošlu godinu s najavom primjene u siječnju 2023. No prema najavi g. Martina Špolca, DG FISMA, u siječnju je EK zaprimila prijedlog delegiranog akta od strane stručne skupine. Uzevši sve navedeno u obzir, uključujući i proces javne rasprave koji tek treba otvoriti (očekuje se početkom 2Q), sam delegirani akt ne može biti usvojen prije druge polovice godine.

HR PSOR prati razvoj donošenja akata vezanih uz Taksonomiju te ćemo vas o predmetnom procesu pravovremeno izvještavati. U međuvremenu, članove pozivamo da nam se pridruže na raspravama o tematskim Standardima EU za izvještavanje o održivosti. O okolišnim standardima raspravljamo 31. siječnja u prostorijama HR PSOR-a od 13 do 15 sati ili on-line.

 

#HRPSOR, #taksonomija, #izvjestaji, #CSRD, #odrzivost

Share This