NEXE Grupa predstavila je svoje prvo Izvješće o održivosti

16.02.24. | Iz medija

Izvor: NEXE Grupa

NEXE Grupa 24. siječnja 2024. godine virtualnim putem predstavila je svoje prvo Izvješće o održivosti. Cjelokupno Izvješće dostupno je na www.nexe.hr Na predstavljanju Izvješća sudjelovali su predsjednik Uprave NEXE d.d. Ivan Ergović, član Uprave NEXE d.d. Velimir Vilović i savjetnica u pripremi Izvješća dr. sc. Nikolina Markota Vukić.

Iako još nije obveznik izvještavanja o održivosti, ovo opsežno Izvješće kojim se izvještava o materijalnim okolišnim, društvenim i upravljačkim temama održivog poslovanja, pripremljeno je već za 2022. godinu u želji da se transparentno prikaže opredijeljenost NEXE Grupe prema odgovornom poslovanju i održivoj budućnosti.

Član Uprave Velimir Vilović tom je prigodom poručio kako je Izvješće o održivosti prirodan put NEXE Grupe, pokazuje njenu transparentnost i spremnost za pripremu ovog izvještaja i prije zakonske obveze njegove izrade. Godina o kojoj se izvještava, bila je posebno izazovna, istaknuo je, te dodao kako je NEXE Grupa u takvim okolnostima još više prepoznala važnost održivosti kao bitnog elementa u svim područjima našeg djelovanja i u svim tvornicama NEXE Grupe.

Globalna promjena klime danas je jedan od najvećih izazova čovječanstva. Klimatske promjene već utječu na poslovanje, zbog čega je NEXE Grupa provela analizu klimatskih rizika s ciljem pravovremene prilagodbe. Kao vodeći uzrok promjene klime prepoznata je povećana koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi, a energetski intenzivna cementna industrija jedna je od najznačajnijih emitera CO₂. NEXE Grupa, kao lider u industriji građevinskih materijala u regiji, klimatsku neutralnost želi postići već 2030. godine i tako dati svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena.

Do 2030. cilj je smanjiti specifične emisije CO₂ po toni cementa na 0 kg/t. Kako bi se to ostvarilo, klimatski tranzicijski plan za postizanje neutralnosti uključuje: povećanje energetske efikasnosti proizvodnih procesa i imovine, povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnom energetskom miksu, supstituciju fosilnih goriva korištenjem zamjenskih goriva, korištenje zamjenskih sirovina, razvoj novih generacija postojećih proizvoda sa smanjenom CO₂ emisijom, te uvođenje tehnologije za hvatanje i skladištenje CO₂.

NEXE d.d. dosad je razvio niz novih generacija „zelenih” proizvoda koji omogućuju smanjenje CO₂ emisija za više od 10% u odnosu na industrijski standard  za proizvodnju cementa. Planira se daljnji razvoj niskougljičnih tipova cementa do 2025. godine sa smanjenjem prosječnog klinker faktora ispod 70% i daljnje smanjenje klinker faktora nakon 2025. godine.

Kao rezultat prelaska na potrošnju električne energije iz obnovljivih izvora certificirane HEP ZelEn certifikatom te realizacijom ulaganja u vlastite fotonaponske elektrane, u 2022. godini ostvaren je značajan rast udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora energije (OIE) u ukupnoj potrošnji.

Istovremeno, nastavljen je niz projekata s ciljem povećanja energetske učinkovitosti pri čemu se ističe implementacija opreme najnovije generacije i projekt digitalizacije proizvodnje u tvornici cementa NEXE d.d.

U korištenju zamjenskih goriva ističe se  NEXE d.d.  u kojem je udio supstitucije fosilnih goriva zamjenskima u 2022. godini iznosio više od 40 %, a cilj je kroz dodatna ulaganja povećati taj udio do 90 %, odnosno maksimalno eliminirati korištenje fosilnih goriva u procesu proizvodnje cementa do 2030. godine. Dodatno smanjenje emisija CO₂ postići će se korištenjem odgovarajućeg građevinskog otpada kao zamjenske sirovine budući da isti proizvodi značajno niže emisije CO₂ u proizvodnji cementa jer je taj proces već prošao prilikom vlastite proizvodnje.

Član Uprave Velimir Vilović po pitanju društvenih i upravljačkih tema istaknuo je odgovornost NEXE Grupe u stvaranju sigurnih i dostojanstvenih radnih mjesta, s adekvatnim primanjima i jednakim prilikama za profesionalni razvoj. Istaknuo je cilj od 0 ozljeda na radu što će se postići ulaganjem u zaštitnu opremu i nove tehnologije koje smanjuju broj nezgoda te kontinuiranom edukacijom zaposlenika o sigurnim načinima rada.

Kao jedna od vodećih kompanija u industriji građevinskih materijala, NEXE Grupa prihvaća svoju odgovornost u razvoju održivih gradova i zajednica. NEXE Grupa već dugi niz godina ima važnu ulogu u lokalnoj zajednici kroz podršku sportskim klubovima, humanitarnim projektima i mladima. NEXE proizvodi čine srž gradske infrastrukture zbog čega imaju važnu ulogu u urbanom razvoju. Upravo zbog toga NEXE Grupa kontinuirano razvija rješenja koja će smanjiti učinak na klimatske promjene i povećati otpornost na ekstremne vremenske uvjete.

Potvrđuje to i projekt CO₂NTESSA, jedna od najvećih planiranih investicija u industriju u Republici Hrvatskoj,  koji podrazumijeva uvođenje nove tehnologije u cilju održive i troškovno učinkovite proizvodnje cementa bez CO₂ emisija od 2029. godine. Projektom CO2NTESSA omogućit će se sinergija s projektom GT CCS Croatia kojim koordinira Agencija za ugljikovodike, a koji uključuje obnovu postojećeg cjevovoda, koji je izvan funkcije, za transport uhvaćenog CO2 iz tvornice cementa NEXE i izgradnju infrastrukture za skladištenje CO₂, s potencijalom da postane regionalno čvorište za upravljanje CO2 i važna prekretnica u razvoju hvatanja i skladištenja ugljika u Hrvatskoj i šire.

NEXE Grupa predstavila je svoje prvo Izvješće o održivosti Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Share This