Objavljen je novi standard za sektor usluga u elektroprivredi za ostvarenje Ciljeva održivog razvoja

18.03.21. | Događanja, Publikacije, Vijesti

Izvor: WBCSD Prilagodila: Katarina Plećaš
Uspostavom najbolje globalne prakse vodeće kompanije u elektroprivrednoj djelatnosti i njihov lanac vrijednosti pokazuju kako mogu unaprijediti djelovanje prema ostvarenju Ciljeva održivog razvoja.
Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj (WBCSD) je sredinom ožujka predstavio Sektorske smjernice, za razvoj elektroprivrednog sektora.

Jedanaest vodećih elektroprivrednih kompanija okupile su se oko WBCSD-a kako bi istražile, uskladile i postavile smjer za iskorištavanje jedinstvenog potencijala ovog sektora i svojim utjecajem i inovacijama doprinijele ostvarenju Ciljeva održivog razvoja.
Smjernice prikazuju međusobni utjecaj sektora i Ciljeva održivog razvoja, identificiraju devet prioritetnih ciljeva i prikazuju sedam ključnih prilika u kojima ovaj sektor ima utjecaj na Ciljeve održivog razvoja. Za svaku od ovih prilika određen je niz konkretnih aktivnosti koje kompanije mogu poduzeti kako bi u potpunosti iskoristile svoj potencijal za doprinos COR-ovima putem kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog razdoblja.
Zašto COR smjernice za elektroprivredni sektor?
Globalne kompanije sve više prepoznaju svoju ključnu ulogu u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja i njihov potencijal za održivo razvojno tržište, poticanje inovacija, poticanje gospodarskog rasta i razvoja.
Iako je pandemija COVID-19 ozbiljno ugrozila svjetske napore u postizanju Ciljeva održivog razvoja, prisilila nas je da prepoznamo vlastitu ranjivost, da usvojimo potpuno drugačije razmišljanje i bez bojazni ulažemo u temeljne promjene u poslovanju i društvu.
U ovom kritičnom i izazovnom trenutku COR bi trebali biti prioritet prilikom razmišljanja o dugoročnom rješenju i oporavku.
Elektroprivredni sektor treba imati ključnu ulogu u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja. Na globalnoj razini, ovaj će sektor oblikovati budućnost održive energije – ključnog elementa napora u borbi protiv klimatske krize, ostvariti kontinuirani gospodarski rast i krenuti prema istinski uključivim i ravnopravnim društvima.
U tom kontekstu, COR smjernice elektroprivredi postavljaju nove standarde za postizanje najbolje globalne prakse te ističu presudnu ulogu ovog sektora i vrijednosnog lanaca u ostvarenju zadanih aktivnosti na putu do 2030. godine.
“Ovaj proces razvoja Smjernica koji su proveli članovi WBCSD-ovog elektroprivrednog sektora oslikava način suradnje kakav će biti ključan u ostvarenju ambicija postavljenih Programom 2030.” – Peter Bakker, predsjednik i izvršni direktor, WBCSD.
Identificiranje ključnih prilika za utjecaj na COR-ove
COR Smjernice za elektroprivredu identificiraju ključne mogućnosti utjecaja na COR-ove u četiri glavna područja: klima i energija, ljudi i zajednice, priroda i kružno gospodarstvo:
1. Dekarbonizacija proizvodnje električne energije sukladno ograničenju globalnog zagrijavanja na 1,5 °C.
2. Poboljšanje fleksibilnosti, otpornosti i učinkovitosti elektroenergetskog sustava.
3. Osiguranje pristupačne, pouzdane, održive i moderne elektroprivredne usluge.
4. Privlačenje i zadržavanje raznolike i uključive radne snage.
5. Uključitivanje svih u energetsku tranziciju i poštivanje ljudskih prava.
6. Zaštita, obnova i promicanje održivog korištenja ekosustava i očuvanje biološke raznolikosti.
7. Ubrzanje prijelaza na kružni elektroprivredni sektor
Osmišljavanje prilika za utjecaj i drugih aktivnosti u ovom smjernicama prvi je korak na putu trajnog angažmana COR-ova u poslovanju. Predstavnici članova WBCSD-a iz sektora elektroprivrede nastojat će realizirati ove planove u poslovanju. Ove smjernice ujedno predstavljaju poziv drugima iz ovog sektora kao i ostalima da započnu suradnju na realizaciji COR-ova.
Više informacija

Share This