Objavljen Prijedlog Direktive o praćenju i otpornosti tla

10.07.23. | zakonodavstvo

Izvor fotografije: HeinrichBöllStiftung, publikacija “Soil atlas”, 2015.

Europska komisija objavila je 5. srpnja Prijedlog Direktive o praćenju i otpornosti tla

Tlo ima važnu ulogu u borbi s klimatskim promjenama, a ova dugo očekivana Direktiva još je jedan u nizu akata unutar Europskog zelenog plana kojim se nastoji izgraditi održivo gospodarstvo do 2050. godine. Objavom Prijedloga Direktive, Europska komisija nastavlja aktivnosti u sklopu usvojene „Strategije EU-a za tlo do 2030. Ostvarivanje koristi od zdravog tla za ljude, hranu, prirodu i klimu“.

Tekst Prijedloga Direktive i prateći dokumenti dostupni su na stranicama Europske komisije.

Zaštita tla predstavlja jednu od aktivnosti unutar Akcijskog plana EU-a: Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla.

 

#HRPSOR, #odrzivost, #SDG, #COR, #tlo

Share This