Priredila: Mirjana Matešić

GRI 207 Porezi 2019
Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI), u sklopu kontinuirane revizije i dorade GRI Standarda, objavila je novi standard Ekonomske serije, GRI 207 – Porezi 2019 čime je ukupan broj standarda u ekonomskoj seriji povećan na 7. Ovo je novi standard koji uvodi nove smjernice za seriju ekonomskih standarda, za sve organizacije koje plaćanje poreza i porezne obveze smatraju materijalnom temom. Standard zahtijeva od organizacija da izvještavaju o poreznim obvezama, načinu upravljanja istima te kontroli i izvještavanju o uplaćenim porezima u raznim jurisdikcijama u kojima posluju podružnice organizacije. Cilj je ovog standarda, pomoći organizacijama da transparentno izvještavaju o iznosima uplaćenih poreza u pojedinim jurisdikcijama, čime informiraju javnost o direktom ekonomskom doprinosu poslovanja u pojedinoj državi/jurisdikciji, a na taj način doprinose transparentnosti poslovanja, jačanju povjerenja dionika i borbi protiv korupcije. Ovaj Standard stupa na snagu 1. siječnja 2021.

GRI 306 Otpad 2020
Osim novog standarda 207, objavljena je revizija standarda GRI 306 – Otpad 2020, čime prestaje vrijediti GRI 306 Otpadne vode i otpad iz 2016. godine. To je u skladu s prethodnom revizijom objavljenom 2018. godine kada su otpadne vode prebačene u tada objavljenu reviziju standarda GRI 303 Voda i otpadne vode 2018, koji je zamijenio prethodni GRI 303 Voda 2016. Time je zapravo učinjen logičan potez, otpadne vode su prebačene u standard s vodama, dok je otpad postao samostalan standard.
Osim promjene uvođenja samostalnog standarda za otpad, značajno je povećan broj informacija koje standard od organizacije zahtijeva u pristupu izvještavanju o upravljanju otpadom. Umjesto dosadašnje dvije tematski-specifične objave povezane s otpadom, novi standard uvodi dvije objave o pristupu upravljanju koje od organizacije traže da prikaže proces nastanka otpada i značajne utjecaje povezane s nastalim otpadom kao i način kako se tim utjecajima upravlja. Nakon toga slijede tematski-specifične objave koje zahtijevaju informacije o nastalom otpadu te količinama koje su upućene na oporabu odnosno zbrinute bez postupka oporabe. Time je zaokružena slika o pristupu upravljanju otpadom organizacije i stvorena mogućnost da organizacija koja izvještava prikaže cijeli ciklus nastanaka i upravljanja otpadom na što prijašnji standard nije jasno upućivao. Ovaj Standard stupa na snagu 1. siječnja 2022.
Oba standarda su dostupna na hrvatskom jeziku.

#hrpsor #GRI #ekonomskistandardi

Share This