OTP banka drugačija banka za drugačiji svijet

27.03.24. | Iz medija

OTP banka drugačija banka za drugačiji svijet

Izvor: OTP banka

Nakon desetljeća izrazitog industrijskog, potom tehnološkog pa digitalnog razvoja nastupilo je vrijeme koje se sve češće zove „era održivosti“.  Dok su naglasci ranije bili na stalni rast, konkurentnost i poboljšanje performansi, prodaju i širenja tržišta, sadržaj Pariškog sporazuma je prvo vlade, a zatim i poduzeća usmjerio u nove načine razmišljanja. Godine koje su uslijedile donijele su mnoge globalne izazove, sve izraženije posljedice klimatskih promjena, pandemiju, ratna zbivanja koja su izazvala globalne poremećaje u dobavnim lancima, cijenama energenata, a uz to i inflaciju. Poduzeća se susreću sa zahtjevima čiji će učinci donositi značajne promjene u poslovanju, strateškom razmišljanju za stolovima uprava i nastanak novih poslovnih paradigmi. Nova regulativa Europske unije, globalni trendovi i kretanja, razvoj raznih standarda održivosti, stavljanje u prvi plan međunarodnih konvencija, standarda i smjernica na nove načine oblikuju organizacije, njihovo poslovanje i ponašanje, odnose s dionicima i prioritete povezane s konceptima održivosti.

Ulogu svojevrsne poluge ili pokretača promjena EU je namijenila upravo financijskom sektoru od kojega se očekuje da brzim razvojem mehanizama održivog financiranja te proizvoda i usluga kojima se potiče održivo poslovanje poduzeća ubrza i potakne snažan zamah održivosti. Banke se proteklih godina suočavaju s vrlo složenim promjenama i trendovima kojima prilagođavaju svoje poslovanje, od novih modela financiranja, digitalizacije i fintecha kojim se digitaliziraju financijske usluge i proizvodi, do sve prisutnijih alternativnih sredstava plaćanja, pritiska složenih zahtjeva korisničkog iskustva pa do agilnih načina rada. A u svim tim trendovima koji su generički u središtu financijskog poslovanja nalazimo poveznice s održivim razvojem.

Kad bi nas netko pitao da povučemo crtu gdje održivost u banci počinje, a gdje završava, teško da bismo mogli odrediti te granice, jer je za njeno ostvarenje preduvjet da se ESG kriteriji ugrade u sve funkcije poslovanja. Ali, tu ipak dolazimo na početak, to jest ostvarenje preduvjeta za izgradnju robusnog sustava koji može prihvatiti sve potrebne promjene, od ugradnje ESG kriterija u procjenu i upravljanje rizicima do razvoja održivih proizvoda i usluga do odgovornog upravljanja duž cijelog našeg lanca vrijednosti. U OTP banci smo već u ranim fazama izrade ESG strategije posložili snažnu arhitekturu koja započinje odgovornostima na razini Uprave i posebno osnovanog Odbora za održivi razvoj, a nastavlja se provedbom u Radnoj grupi za održivost te posebno dediciranim osobama unutar ključnih odjela.  To obuhvaća i prilagodbu poslovnih pravila, procesa i opisa odgovornosti, ali i puno važnije: razvoj ESG KPI-jeva za članove Uprave i menadžere.

Održivost počiva na integraciji ESG kriterija u poslovanje što se u OTP banci očituje u izradi ESG strategije u kojoj smo prve naglaske stavili na osiguranju adekvatnog okvira za održivo financiranje. Financijski sektor se još uvijek suočava s problemom nedostatka adekvatnih informacija na tržištu, to jest pouzdanih pokazatelja poduzeća koja imaju potencijale za održivo financiranje. Zato smo posebne napore usredotočili u razradu Okvira za zelena ulaganja (Green Loan Framework) kao i sveobuhvatnu procjenu ESG rizika u našem poslovanju. Uz to, izradili smo sveobuhvatnu analizu financijske materijalnosti u kojoj su uvršteni parametri klimatskih i drugih rizika. Banka u ovoj fazi stavlja naglasak na nekoliko područja u kojima smo prepoznali potencijal razvoja održivog financiranja koje je moguće realizirati i u kraćim rokovima poput snažnijeg ulaganja u obnovljive izvore energije, projekte energetske učinkovitosti u građevini i zgradarstvu u korporativnom financiranju te pokretanje proizvoda Sunčanih kredita za građane kojima se financira kupnja i obnova usmjerena na povećanje energetske učinkovitosti, vlastitu proizvodnju električne energije i druge klimatske i okolišne aspekte.

Osim održivog financiranja, zaštiti klime i okoliša doprinosimo i našim programima inhouse ekologije. Kupujemo 100 % električne energije iz obnovljivih izvora te smo bili prva banka koja proizvodi vlastitu energiju solarnim panelima. Razvijamo energetski učinkovita rješenja za ugradnju ekološki prihvatljivih materijala u novouređene prostore, sustav internog gospodarenja otpadom, recikliranja te smanjenja plastike u poslovanju. Na sve ove rezultate i zajedničke napore smo jako ponosni, ali stalno tražimo nova rješenja.

Krajem prošle godine usvojili smo društveni dio ESG strategije koji je obuhvatio nekoliko ključnih segmenata našeg budućeg razvoja.

Sve naše aktivnosti na ovom području smo nazvali zajedničkim imenom drugačija banka=drugačiji svijet. S obzirom na sve naše aktivnosti smatramo da ostvarujemo pozitivni utjecaj u lokalnim zajednicama gdje poslujemo. Također,  jedan segment tih aktivnost se odnosi upravo na naše zaposlenike i povezan je s novom strategijom razvoja ljudskih potencijala u OTP banci. I tada s ponosom ističemo da smo drugačija banka s drugačijim timom.

Naša strategija obuhvaća teme ljudskih prava, raznolikosti, uključivosti i jednakih prilika za sve. Banka je kao potpisnica Povelje raznolikosti Hrvatska donijela i svoju Politiku raznolikosti, uključivosti i jednakih prilika te Izjavu o poštivanju ljudskih prava. U društvenoj strategiji obuhvaćena su razna područja razvoja radne okoline od zaštite zdravlja i sigurnosti, uvjeta za zaposlenike, edukacije, novih modela rada. OTP banka ima jedan od najnaprednijih Kolektivnih ugovora u Hrvatskoj, ali I cijeli niz programa i projekata kojima nastojimo biti odgovoran i poželjan poslodavac. Pokrenuli smo brojne aktivnosti kako bismo razvijali timski duh olakšali suradnju i potaknuli zajedništvo. Jedna od njih je Ideaportal – platforma za rješavanje poslovnih izazova razvojem ideja, napravljenu na načelima gejmifikacije. Osim uobičajenih bonusa i poticajnih nagrada za radni učinak, često dijelimo i druge zanimljive nagrade, od izbora najboljih zaposlenika u pojedinim segmentima, do nagrade za posebne projekte pa je tako u 2023. godini 16 zaposlenika zajedno sa svojim obiteljima boravilo tjedan dana u luksuznom hotelu u Austriji.

Jako nam je važna naša povezanost sa zajednicama u kojima poslujemo što provodimo našim programom volontiranja koji je u manje od dvije godine aktivirao više od 200 naših kolegica i kolega.  Svi zaposlenici za volonterske aktivnosti mogu koristiti do dva slobodna dana u godini. Uz to, poznat je i naš program OTP Zaokruži kojim uključujemo naše klijente da korištenjem Mastercard kartica OTP banke odvajaju male iznose koji se pridružuju donaciji za dječje odjele diljem Hrvatske.

Često se zaboravlja da ESG strategija ima smisla samo ako duboko seže u samo poslovanje. Osim što svi naši sektori ugrađuju ESG kriterije, održivost se očituje i u promjeni razmišljanja te načina na koje organiziramo naše poslovanje. U OTP banci smo duboko zašli u uvođenje kompleksne agilne transformacije. Ona je utjecala na kreiranje potpuno novih načina rada i promjena u suradnji raznih dijelova organizacije. Razbili smo postojeće silose, a ljude se uvelo u specifičan način timskog rada u kojemu samo zajednički ostvarujemo kolektivnu vrijednost. Agilno poslovanje nam pomaže i u razvoju korisničkog iskustva te bližeg odnosa s našim klijentima, čime dublje ulazimo u područje realizacije održivosti u nizvodnom dijelu lanca vrijednosti.

Nas u OTP banci ohrabruje što znamo da na putu održivosti nismo sami jer naše izazove, iskustva, pitanja i ideje možemo dijeliti s dionicima u zajednici održivosti, poput aktivnosti Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj čija smo članica. Sudjelovanjem u HRIO indeksu duže od 10 godina provjeravamo naše prakse održivosti i napredak. Raduje nas što su naši napori vidljivi i na međunarodnoj razini, mnogobrojnim priznanjima i nagradama. Tako su OTP banku u protekloj godini The Banker i Global Finance proglasili bankom godine u Hrvatskoj, a posebno smo ponosni na priznanje Euromoney Awards for Excellence u ESG kategoriji. To nas ohrabruje da nastavimo ulagati u razvoj održivosti u svim segmentima našeg poslovanja. Pred nama je dugačak put, ali vjerujemo da predanost održivosti može donijeti dobrobit svim našim dionicima duž lanca vrijednosti.

OTP banka drugačija banka za drugačiji svijet Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hrOTP banka drugačija banka za drugačiji svijet Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Share This