OTP Banka objavila Izvješće o održivosti za 2022. godinu

5.07.23. | Iz medija, Vijesti

OTP Banka objavila je Izvješće o održivosti za 2022. godinu.

Iz izjave Predsjednika Uprave:

Razvoj održivog financiranja i odgovorno upravljanje vlastitim klimatskim i okolišnim utjecajima postavili smo kao poslovni imperativ, što nam otvara mnoge nove poslovne mogućnosti.

OTP Banka objavila Izvješće o održivosti za 2022. godinu Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Mi u Grupi OTP banke stalno ulažemo u razvoj jednakosti prilika svih ljudi, kako u zapošljavanju tako i u dostupnosti financijskih usluga i proizvoda. Financijska industrija počiva na konceptu povjerenja, a ono se temelji na odgovornom, etičnom i transparentnom poslovanju. Od nas se, kao financijske grupacije, očekuje da beskompromisno poštujemo i razvijamo etične i pravedne načine rada. Pritom trebamo voditi računa i o zajednicama u kojima živimo i radimo, njihovom razvoju i dobrobiti.

Istovremeno smo intenzivirali naš razvoj održivog poslovanja, prije svega donošenjem ESG strategije s naglaskom na klimatskim i okolišnim segmentima te uspostavom snažne ESG arhitekture u samoj banci i povezanim društvima koja kapilarno obuhvaća sve segmente našeg poslovanja. ESG strategija Grupe OTP banke počiva na tri stupa – odgovoran pružatelj usluga, odgovoran poslodavac te odgovoran društveni dionik. U sva ta tri područja smo u 2022. godini poduzeli aktivnosti za unaprjeđenje integracije ESG kriterija u naše poslovanje. Osim provedbe akcijskog plana u klimatskom i okolišnom segmentu započeli smo razvoj društvene komponente ESG strategije. Uz započeto Izvješće o održivosti Pozdravna riječ Uprave O Grupi OTP banke Strateški pristup upravljanju održivošću Odgovoran pružatelj usluga Odgovoran poslodavac Odgovoran društveni dionik Izvješće o održivosti za 2022. godinu Izvješće o održivosti Pozdravna riječ Uprave O Grupi OTP banke Strateški pristup upravljanju održivošću Odgovoran pružatelj usluga Odgovoran poslodavac Odgovoran društveni dionik 6 dubinsko snimanje utjecaja na ljudska prava, unaprijedili smo prakse u radnoj okolini te usvojili Politiku raznolikosti i uključivosti.

OTP Banka objavila Izvješće o održivosti za 2022. godinu Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Share This