Povelja o raznolikosti: Ključ za kvalitetu usluge i povećanu produktivnost u Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije

30.06.23. | Događanja, Primjeri dobre prakse, Vijesti

Helena Matuša, direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije  potpisala je Povelju o raznolikosti Hrvatska i time se pridružila liderima od preko 90 organizacija u Hrvatskoj i više od 12 800 u Europi koje su prepoznale važnost uključivog i raznolikog radnog okruženja i zajednice u kojoj djeluju

U modernom društvu, raznolikost se sve više prepoznaje kao temeljna vrijednost koja doprinosi uspjehu organizacija u dugoročnom razdoblju. Raznolikost ne samo da donosi prednosti u smislu širine perspektiva i ideja, već i omogućuje ostvarivanje punog potencijala svake osobe. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije prepoznao je važnost raznolikosti i potpisivanjem Povelje o raznolikosti obvezao se na njenu implementaciju u svim aspektima svog poslovanja. Ova inicijativa ima ključnu ulogu u povećanju kvalitete usluge za klijente, ali i u unaprjeđenju produktivnosti unutar organizacije.

Politika raznolikosti

Temelj za uspješno poslovanje Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije je politika raznolikosti koja se temelji na poštovanju i uvažavanju individualnih različitosti. Ova politika obuhvaća sve aspekte organizacije, od zapošljavanja do razvoja karijere i radnog okruženja. Važno je naglasiti da politika raznolikosti ne samo da promiče pravednost i jednakost, već i predstavlja ključan faktor za povećanje kvalitete usluge za klijente.

Stvaranje raznolikog radnog okruženja

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije aktivno radi na stvaranju raznolikog radnog okruženja koje potiče integraciju zaposlenika svih profila. Ova inicijativa uključuje mjere za osiguravanje ravnopravnih mogućnosti za sve zaposlenike, bez obzira na njihov spol, spolnu orijentaciju, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili bilo koju drugu osobnu karakteristiku. Otvorenost i uvažavanje različitosti među zaposlenicima ključni su faktori koji doprinose stvaranju motivirane radne snage i unaprjeđenju kvalitete usluge.

Edukacija i razvoj

Da bi se osiguralo provođenje politike raznolikosti, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije će uložiti napore u edukaciju svojih zaposlenika o politici raznolikosti. To će uključivati redovite treninge, seminare i radionice o važnosti poštivanja različitosti, razumijevanju predrasuda i diskriminacije te razvijanju vještina komunikacije i suradnje među različitim timovima. Ova edukacija će imati za cilj stvaranje svijesti o važnosti raznolikosti te poticanje tolerancije, empatije i uvažavanja među zaposlenicima.

Uz to, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije će poticati primjenu politike raznolikosti i kod svojih klijenata i dobavljača. To će se postići putem suradnje s partnerskim organizacijama i aktivnim uključivanjem u različite inicijative koje promiču raznolikost i nediskriminaciju. Poduzetnički centar će poticati svoje partnere da usvoje slične politike i prakse te će osigurati da radna okolina u kojoj se surađuje bude inkluzivna i poštuje različitosti svih sudionika.

Mjerljivi ishodi

Implementacija Povelje o raznolikosti ima za cilj postizanje konkretne koristi za Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije. U nastavku je prikazano nekoliko mjerljivih ishoda koji se očekuju:

  1. Povećanje zadovoljstva zaposlenika: redovito provođenje anketa ili istraživanja o zadovoljstvu zaposlenika s naglaskom na aspektima raznolikosti i nediskriminacije. Cilj je postići povećanje zadovoljstva zaposlenika i smanjenje negativnih iskustava povezanih s diskriminacijom.
  2. Povećanje broja različitih profila zaposlenika: praćenje i evaluacija profila zaposlenika kako bi se osiguralo da organizacija privlači i zadržava raznoliku radnu snagu. Cilj je povećati udio zaposlenika različitog spola, etničkog podrijetla, dobi i drugih karakteristika.
  3. Povećanje raznolikosti u upravljačkim strukturama: praćenje i evaluacija raznolikosti u upravljačkim strukturama organizacije kako bi se osigurala reprezentativnost različitih profila.

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije će provoditi redovite evaluacije i izvješća o provedbi politike raznolikosti i nediskriminacije kako bi se pratio napredak i identificirale potencijalne prilagodbe i poboljšanja. Izvješća će sadržavati informacije o provedenim aktivnostima, postignutim rezultatima, problemima i izazovima te planovima za daljnji razvoj.

Ovaj akcijski plan ima za cilj stvaranje kulture raznolikosti i nediskriminacije koja će se reflektirati na kvalitetu usluge za klijente. Ovdje je nekoliko načina na koje će se to postići:

  1. Poboljšana komunikacija: Raznolikost u radnom okruženju donosi različite perspektive, ideje i iskustva. Komunikacija će biti otvorenija i uvažavajuća, omogućavajući timsko sudjelovanje i doprinos svakog člana. Ovo će rezultirati boljim razumijevanjem potreba i zahtjeva klijenata te pružanjem personalizirane usluge.
  2. Inovacija i kreativnost: Raznolikost potiče inovativnost jer donosi različite načine razmišljanja i rješavanja problema. Kroz suradnju timova s različitim pozadinama i perspektivama, Poduzetnički centar će potaknuti generiranje novih ideja i kreativnih rješenja koja će unaprijediti kvalitetu usluge za klijente.
  3. Uvažavanje različitih potreba klijenata: Kroz razumijevanje i prihvaćanje različitosti, Poduzetnički centar će biti osjetljiv na različite potrebe i zahtjeve klijenata. Usluga će biti prilagođena i personalizirana, osiguravajući visoku razinu zadovoljstva klijenata i njihovo dugoročno povjerenje u organizaciju.
  4. Produktivnost i timski rad: Stvaranje inkluzivnog radnog okruženja potiče osjećaj pripadnosti i timskog duha među zaposlenicima. To rezultira povećanom motivacijom, angažmanom i produktivnošću, što se odražava na kvalitetu usluge koja se pruža klijentima.

Zaključak

Povelja o raznolikosti u Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije predstavlja temeljnu vrijednost i ključni element u stvaranju inkluzivne radne kulture. Implementacija ove povelje donosi brojne prednosti za organizaciju, kao i za klijente koji koriste usluge Poduzetničkog centra. Kroz promicanje raznolikosti i nediskriminacije, organizacija će postati poželjan poslodavac, privlačeći talentirane pojedince različitih profila. To će rezultirati raznolikom radnom snagom s različitim znanjima, vještinama i iskustvima, što će pridonijeti kvaliteti i inovativnosti usluga koje pružaju.

Kroz stvaranje inkluzivnog radnog okruženja, zaposlenici će se osjećati prihvaćeno, podržano i motivirano. To će rezultirati povećanjem njihove angažiranosti i produktivnosti te smanjenjem fluktuacije i negativnih iskustava na radnom mjestu. Zadovoljni i motivirani zaposlenici su ključni za pružanje visokokvalitetne usluge klijentima.

Kvaliteta usluge za klijente bit će unaprijeđena zbog različitih razloga. Prvo, kroz raznolikost timova i perspektiva, organizacija će imati širi spektar ideja i rješenja za pružanje usluga koje su prilagođene različitim potrebama i zahtjevima klijenata. Drugo, kroz otvorenu i uvažavajuću komunikaciju, zaposlenici će bolje razumjeti potrebe klijenata, što će rezultirati boljim planiranjem i izvršenjem usluga. Treće, inkluzivno radno okruženje potiče osjećaj povjerenja i bliskosti između zaposlenika i klijenata, što je ključno za uspješnu suradnju i dugoročne odnose.

Povećana kvaliteta usluge za klijente dovodi do njihovog zadovoljstva i povjerenja u organizaciju. Sretni klijenti su skloniji preporučivanju usluga drugima, što dovodi do povećanja baze klijenata i stvaranja pozitivne reputacije organizacije. Time se otvaraju nove poslovne prilike i povećava konkurentska prednost.

Važno je napomenuti da implementacija Povelje o raznolikosti u Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije neće samo poboljšati kvalitetu usluge za klijente, već će također pridonijeti stvaranju društva koje promiče jednakost, poštovanje i inkluziju. Poduzetnički centar će postati primjer organizacije koja aktivno podržava raznolikost i doprinosi izgradnji društveno osviještene zajednice.

#poduzetnickicentarkzz #HRPSOR #raznolikost #uključivost #diversitycharters #europeandiversitycharterplatform #europencommission #održivost #sustainability

 

 

Share This