Primjeri pozitivnih praksi za EU mjesec raznolikosti 2023. – Humana Nova

1.06.23. | Iz medija, Primjeri dobre prakse

U svibnju se diljem Europske Unije slavi Europski mjesec raznolikosti. Ove godine, HR PSOR će, kao nositelj Povelje o raznolikosti Hrvatska,  tijekom mjeseca raznolikosti predstavljati primjere pozitivnih praksi iz kompanija u Hrvatskoj koje zapošljavanju osobe s invaliditetom.

Socijalna zadruga Humana Nova je neprofitno eko društveno poduzeće prisutno na nacionalnom i međunarodnom tržištu posljednjih 12 godina. Bavi se radnom integracijom osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih skupina kroz model gospodarenja tekstilnim otpadom te proizvodnju i prodaju inovativnih tekstilnih proizvoda od lokalno dobavljenih, recikliranih i ekološki prihvatljivih materijala. Kao neprofitno društveno poduzeće svu dobit ponovno ulaže u razvoj poslovanja, nova radna mjesta i razvoj zajednice.Primjeri pozitivnih praksi za EU mjesec raznolikosti 2023. - Humana Nova Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Od početka svog postojanja Humana Nova živi vrijednosti koje nadilaze gledanje na razlike u dobi, spolu, religiji, obrazovanju, društvenom položaju, invaliditetu ili nacionalnosti; pruža jednake mogućnosti, poštuje različitosti, stvara podržavajuće radno okruženje i doprinosi integraciji marginaliziranih skupina. Svaka osoba je jednako važna i zaslužuje da se prema njoj odnosi s poštovanjem i tolerancijom.

Danas ima 45 zaposlenika, od kojih je 26 osoba s invaliditetom (tjelesni invaliditet, intelektualne poteškoće, slabovidne, osobe oštećena sluha, cerebralnom paralizom i multiplom sklerozom), i još 12 pripadnika društveno isključenih skupina (dugotrajno nezaposlene, pripadnici romske nacionalne manjine, osobe s nižom razinom obrazovanja, mlade bez radnog iskustva, samohrane majke i dr.). S obzirom na široki spektar izazova i potreba, briga o zaposlenicima iziskuje strateški pristup koji se temelji na 4 osnovne ljudske vrijednosti. Tolerancija, poštovanje, povjerenje i odgovornost su podloga za razvoj organizacijske kulture i klime poduzeća, ali i ishodište individualne i grupne podrške koja doprinosi osvještavanju različitosti, doprinosi toleranciji, međusobnom poštovanju i zajedništvu. Ovakvim pristupom pomažemo svakoj osobi da se osjeća prihvaćenom i uključenom.

Poslovanje Humane Nove izravno utječe na osobe s invaliditetom i društveno isključene osobe jer se kroz brigu o zaposlenicima unutar našeg sustava one osnažuju, stječu samopouzdanje, razvijaju radne navike i socijalne vještine čime se doprinosi njihovoj kvaliteti života. Društveno isključene skupine suočavaju se s višestrukim izazovima u svom životu, od neadekvatne podrške u odgoju i obrazovanju, a kasnije surovim tržištem rada i socijalnom isključenosti. Najveći problem i izvor problema su ipak stereotipi i predrasude prema osobama s invaliditetom i društveno isključenim skupinama koji su još uvijek uvelike prisutni u društvu. Naša je misija minimizirati te predrasude i stvoriti mogućnosti za integraciju ranjivih skupina pružanjem sveobuhvatne podrške koja doprinosi razvoju samopouzdanja, stjecanju radnih navika i boljoj kvaliteti života.

Primjeri pozitivnih praksi za EU mjesec raznolikosti 2023. - Humana Nova Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr Primjeri pozitivnih praksi za EU mjesec raznolikosti 2023. - Humana Nova Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

 

Share This