Primjeri pozitivnih praksi za EU mjesec raznolikosti 2023. – Ministarstvo turizma i sporta

24.05.23. | Iz medija

U svibnju se diljem Europske Unije slavi Europski mjesec raznolikosti. Ove godine, HR PSOR će, kao nositelj Povelje o raznolikosti Hrvatska,  tijekom mjeseca raznolikosti predstavljati primjere pozitivnih praksi iz kompanija u Hrvatskoj koje zapošljavanju osobe s invaliditetom.

Republika Hrvatska, potpisivanjem UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, obvezala se poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da osobe s invaliditetom (između ostaloga) imaju pristup turističkim uslugama, turističkim odredištima i turističkim aktivnostima.

Nadalje, preuzeta je i obveza priznavanja prava na rad osobama s invaliditetom, tj. promicanje mogućnosti zapošljavanja i napredovanja u karijeri osoba s invaliditetom na tržištu rada, kao i pružanja pomoći u pronalaženju, dobivanju, zadržavanju posla i povratku na posao.

Ministarstvo turizma i sporta potiče turističko tržište Hrvatske da osobama s invaliditetom omogući ravnopravno uživanje turističke ponude, ali i uključivanje u tržište rada – turizam pristupačan turistima s invaliditetom i osobama s invaliditetom kao turističkim djelatnicima.

Poticanje se provodi:

 • dodatnim bodovanjem projekata koji su osiguravali dostupnost turističkoj infrastrukturi ili stvaranje preduvjeta za uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu (npr. javni poziv za Javnu turističku infrastrukturu, pozivi na dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine, javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva i dr.)
 • (su) financiranjem projekata koji se bave inkluzijom (npr. Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam“, Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga)
 • jačanjem svijesti o pristupačnom turizmu (regionalne radionice i konferencije u suradnji s pravobraniteljicom za OSI – poveznica
 • osiguravanjem dostupnosti turističkih informacija značajnih osobama s invaliditetom („Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam“ – projekt se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
 • sufinanciranjem projekata osposobljavanja OSI za rad u turizmu (Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – projekt se sufinancirao iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

U novom financijskom razdoblju razdoblje od 2021. do 2027. osigurana su sredstva u Programu Učinkoviti ljudski potencijali ESF+ .

Namjena:

 • razvoj turističkih proizvoda i usluga koja će omogućiti jednake prilike za osobe s invaliditetom
 • adaptacija i prilagodba infrastrukture u turizmu za osobe s invaliditetom
 • prilagodba poslovnih procesa potrebama osoba s invaliditetom
 • priprema i prilagodba zahtjevima međunarodnih standarda vezanih uz pristupačnost u turizmu
 • aktivnosti podizanja svijesti (edukacija kako pristupiti osobama s invaliditetom) među zaposlenima
 • poticanja primjene inovativnih tehnologija i usvajanje održivih i pristupačnih rješenja
 • pružanje informacija o mogućnosti korištenja proizvoda i usluga osoba s invaliditetom
 • podizanje javne svijesti o značaju ovog oblika turizma

Primjeri pozitivnih praksi za EU mjesec raznolikosti 2023. – Ministarstvo turizma i sporta Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Share This