Rezultati preliminarne studije za projekt Lideri uključivosti na radnome mjestu

19.03.21. | Događanja, Primjeri dobre prakse, Publikacije, Vijesti

Izvor: HR PSOR, Povelja o raznolikosti Hrvatska
U sklopu projekta Lideri uključivosti na radnome mjestu ispitan je interes potpisnika povelja o raznolikosti za razvoj novog sedmo-modularnog treninga i sustava mentorstva. Ove će aktivnosti stvoriti sveobuhvatan okvir za učenje potpisnika povelja te će im omogućiti da se praktično i strateški bave načelima raznolikosti.
Anketa je provedena u periodu od sredine veljače do sredine ožujka o.g., a u Hrvatskoj je sudjelovalo 33 popisnika Povelje.
Ukupno je sudjelovalo 94 kompanija koje predstavljaju više od 16 različitih industrija u Hrvatskoj, Sloveniji i Rumunjskoj.
Kratak pregled zaključaka:
– Većina sudionika je navela da je raznolikost i uključivost (D&I) prioritetno područje poslovanja.
– Kao primarni cilj provođenja politike D&I sudionici su naveli privlačenje i zadržavanje talenata. Druga dva najvažnija cilja su odgovor na različita očekivanja dionika i jačanje vanjske reputacije. To ukazuje na ključnu ulogu odjela ljudskih resursa u upravljanju raznolikošću.
– U Hrvatskoj je odjel za DOP/održivi razvoj naveden kao primarni za nadzor i provođenje D&I, dok su u ostale dvije zemlje odgovorni odjeli za ljudske resurse i uprave kompanija.
– Stvaranje uključivog radnog okruženja glavni je fokus politika D&I. U Hrvatskoj 1 od 8 potpisnika dodatno razlaže temu raznolikosti.
– Tijekom pandemije većina potpisnika je nastavila s razvojem D&I, no postoji dio potpisnika koji su razvoj D&I ili usporili ili potpuno obustavili.
– Većina programa D&I koje provode potpisnici fokusirano je na nediskriminaciju, poštivanje zakonskih propisa, prevladavanje nesvjesnih pristranosti i rješavanje specifičnih područja raznolikosti. U Hrvatskoj i Rumunjskoj edukacija lidera o tome kako upravljati raznolikim skupinama je na drugom mjestu preferencijalnih tema, dok u Sloveniji za ovu temu ne postoji interes.
– Na pojedinačnoj razini, glavni ciljevi edukacije o D&I su: edukacija zaposlenika, poticanje pozitivnih stavova o raznolikosti, pomoć zaposlenicima u prevladavanju prepreka vezanih uz raznolikost i pomoć pri razumijevanju utjecaja diskriminacije.
– Na razini timova, glavni ciljevi edukacije o D&I su: poticanje poštovanja i uvažavanja raznolikosti, promicanje timskog rada kroz aktivnosti uključivanja i podrške.
– Na razini kompanija, glavni ciljevi edukacije o D&I su: promocija poticajne raznolike klime, razvijanje osobina liderstva i razvijanje politike raznolikosti unutar organizacije.
– Većina sudionika podržava kombinirano (mrežno i fizičko) održavanje D&I treninga.
– Temeljem prošlih iskustava sudionika ankete, glavne značajke i načini učenja za uspješno provođenje D&I programa su: mentorstvo, podrška za vrijeme i nakon treninga, razmjena najboljih praski, veći doprinos aktivnostima i međusobne rasprave.
Presentation_results_survery_Charters signatories_18.03.2021_v2

#hrpsor #odrzivirazvoj #D&I #poveljaoraznolikosti #W.I.C. #workplaceinclusionchampion “diversity #dop

Share This