Smjernice o poslovnom sektoru i ljudskim pravima

16.12.16. | Publikacije, Vijesti

Nova europska Strategija o DOP-u čije prvo javno čitanje očekujemo u lipnju, kako saznajemo, temelji se u velikoj mjeri na zaštiti ljudskih prava i promovira UN-ove principe za ljudska prava

Nova europska Strategija o DOP-u čije prvo javno čitanje očekujemo u lipnju, kako saznajemo, temelji se u velikoj mjeri na zaštiti ljudskih prava i promovira UN-ove principe za ljudska prava. Kako bismo vas pripremili na novu Strategiju te ojačali kapacitete za njenu primjenu, predstavljamo prijevod UN-ovih smjernica za poslovni sektor i ljudska prava na hrvatski jezik, a najavljujemo i seriju edukativnih radionica na istu temu.Ove smjernice prevedene su s engleskog jezika u sklopu projekta “Filantropija za ljudska prava” kojeg provode GONG, CMS i Documenta u okviru Fonda za organizacije civilnoga društva EGP-a i Kraljevine Norveške čiji je provoditelj u RH Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Share This