SPAN OBJAVIO IZVJEŠTAJ O ODRŽIVOM POSLOVANJU ZA 2022. GODINU

27.06.23. | Iz medija

Izvor: press@span.eu

Zagreb, 27. lipnja 2023.

Span se ovim izvještajem priprema za izvještavanje u skladu s Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti te postavlja okvir za daljnji razvoj održivog poslovanja

Spanov Izvještaj o održivosti za 2022. godinu naslova „Osiguravajući održivost: Čuvanje naše digitalne i okolišne budućnosti“ sadrži procjenu utjecaja organizacije na gospodarstvo, društvo i okoliš. Podloga za pisanje ovog izvještaja, uz interne procjene, su i rezultati istraživanja provedenog među 270 relevantnih dionika. U skladu s tim, definirane su teme, odnosno utjecaji o kojima Span izvještava.

Slijedeći ideju da su najznačajniji utjecaji oni koji proizlaze iz osnovnog poslovanja, za Span su najvažniji oni iz područja kibernetičke sigurnosti, privatnosti i zaštite podataka, pružanja pouzdanih rješenja za korisnike te stvaranja odnosa povjerenja s korisnicima. Span je u području kibernetičke sigurnosti poduzeo niz aktivnosti kako bi im isporučio kvalitetna rješenja za zaštitu od kibernetičkih prijetnji te podigao svijest o ovoj temi u javnosti. Stoga su osnivanje Span Centra kibernetičke sigurnosti i razvoj naprednih rješenja za korisnike u ovom segmentu obilježili 2022. godinu.

Izuzetno su se važnima pokazala i područja pozitivnog utjecaja na zaposlenike, pružanje prilika za napredovanje te njegovanje kulture uvažavanja i raznolikosti. Također, Span izvještava i o odgovornosti u vlastitom poslovanju, ističući teme upravljanja rizicima, etičnog rada, financijske održivosti, odgovornosti u radu s dobavljačima, brige za vlastiti okolišni otisak te društvenog angažmana.

„Izradom ovog Izvještaja željeli smo se što bolje pripremiti za izvještavanje prema budućem europskom izvještajnom standardu. Po prvi puta proveli smo i procjenu utjecaja održivosti na operativne rezultate i financijsku održivost koristeći standarde za softver i IT usluge Odbora za računovodstvene standarde održivosti (SASB). Osim toga, ovo nam je i prilika da bolje sagledamo naše utjecaje na društvo i okoliš i postavimo si ciljeve za napredak.“, istaknuo je Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana.

U Spanu se velik fokus stavlja i na rodnu ravnotežu. U tom segmentu jedan od ciljeva jest i povećanje udjela žena na IT pozicijama. Prema istraživanju Eurostata[1], podatak za 2022. kaže da u Spanu radi osam posto više žena nego što je prosjek industrije u EU. Dodatno, udio žena među ukupno novozaposlenima tijekom 2022. godine iznosio je 35 posto.

Prateći odredbe EU Direktive o ženama u upravnim odborima, Spanov Odbor za imenovanja i primitke na sjednici održanoj krajem 2022. godine utvrdio je prijedlog da se donese plan s ciljanim postotkom članica Nadzornog odbora i Uprave u idućih pet godina. Slijedom ovih obveza, najmanje 40 posto mjesta u Nadzornom odboru ili 33 posto svih direktorskih pozicija (Nadzorni odbor i Uprava) treba zauzimati podzastupljeni spol, što su u Spanovom slučaju žene.

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment#ICT_specialists_by_sex

Kontakt: Tamara Kupi

Telefon: +38591 2079020

E-mail: press@span.eu

Share This