U Službenom listu Europske unije objavljena je Okolišna delegirana uredba

29.11.23. | Edukacija, Vijesti, zakonodavstvo

U službenom listu Europske unije, 21. studenoga 2023., objavljena je Okolišna delegirana uredba koja predstavlja nadogradnju Uredbe o taksonomiji.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2486 od 27. lipnja 2023. dopunjuje Uredbu (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća, uspostavljanjem tehničkih kriterija provjere za određivanje uvjeta pod kojima se gospodarska aktivnost kvalificira kao ona koja značajno pridonosi održivom korištenju i zaštiti vodnih i morskih resursa, prijelazu na kružno gospodarstvo, sprječavanju i kontroli onečišćenja ili zaštiti i obnovi biološke raznolikosti i ekosustava.

Okolišna delegirana uredba definira tehničke kriterije provjere prema kojima se određene gospodarske aktivnosti u sektorima:

  • prerađivačke industrije (odabrani sektori),
  • vodoopskrbe i odvodnje,
  • gospodarenja otpadom i sanacije,
  • građevinarstvu i niskogradnji,
  • upravljanju rizicima od katastrofa,
  • informacijskim i komunikacijskim aktivnostima,
  • zaštiti okoliša,
  • aktivnosti obnove,
  • aktivnosti smještaja,

kvalificiraju kao one koje značajno doprinose: (i) održivom korištenju i zaštiti vodnih i morskih resursa; (ii) prijelazu na kružno gospodarstvo; (iii) sprječavanju i kontroli onečišćenja; ili (iv) zaštiti i obnovi biološke raznolikosti i ekosustava.

Okolišnom delegiranom uredbom utvrđuju se kriteriji za određivanje uzrokuju li određene gospodarske aktivnost značajnu štetu nekom od drugih ekoloških ciljeva. Pri tome se daje prioritet onim gospodarskim djelatnostima i sektorima za koje je utvrđeno da imaju najveći potencijal za značajan doprinos jednom ili više od četiri okolišna cilja i za koje je bilo moguće razviti ili poboljšati preporučene kriterije.

Okolišna delegirana uredba stupa na snagu 20 dana nakon objave u službenom listu, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

U istom službenom listu objavljena je Delegirana uredba o izmjenama i dopunama Klimatske delegirane uredbe (2021/2178), a kojom se dodatne djelatnosti uvode na listu taksonomski prihvatljivih. Tako su u dijelu ublažavanja klimatskih promjena uvedene djelatnosti vezane uz mobilnost, proizvodnju vozila, izgradnje elektro-energetske infrastrukture te usluga transporta putnika i roba. U dijelu prilagodbe klimatskim promjenama riječ je o desalinizaciji vode, razvoju programske podrške (software) za upravljanje i prilagodbu fizičkim klimatskim rizicima, savjetovanje za upravljanje rizicima i upravljanje rizicima od katastrofa. Uz nove sektore, ovim izmjenama izvršeni su ispravci tehničke prirode u ranije usvojenom Klimatskom delegiranom aktu.

Izmjene i dopune Klimatske delegirane uredbe stupaju na snagu 20 dana nakon objave u službenom listu, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

Za određene sektore i djelatnosti, kao što su poljoprivreda, šumarstvo ili ribarstvo, kao i određene proizvodne djelatnosti, bit će potrebna daljnja procjena i usuglašavanje kriterija te isti za navedene sektore u ovom trenutku nisu dostupni.

 

#HRPSOR, #taksonomija, #odrzivost, #SDG, #EU, #izvjestaji

Share This