UNIQA osiguranje postala je članicom HR PSOR-a

17.05.24. | Primjeri dobre prakse, Vijesti

Upravno vijeće HR PSOR-a na svojoj 130 sjednici primilo je u članstvo UNIQA osiguranje

Kako UNIQA osiguranje provodi i ostvaruje svoju misiju „Živimo bolje zajedno“ 

UNIQA Hrvatska je dio zajednice s više od 17 milijuna klijenata i 21.000 zaposlenika i partnera u 17 zemalja koji dijele iste vrijednosti, sličnu kulturu i visoko postavljene ciljeve. Nastojimo ih ostvariti uvijek imajući u vidu da smo dio šire zajednice u kojoj živimo i poslujemo i da svaka naša odluka mora biti odraz naših vrijednosti i naše posvećenosti boljem, dužem i sigurnijem životu. Kao pouzdan partner smatramo da je naša odgovornost pružiti klijentima sigurnost – u smislu zdravlja i prevencije, kao i u zaštiti njihove imovine. To činimo kroz širok raspon ponuda i usluga koje su odavno prerasle opseg tradicionalnog osiguranja.

U sve složenijem svijetu koji je pun izazova, nije dovoljno biti samo osiguravajuće društvo. Klimatske promjene, prirodne katastrofe, promjene u demografiji i svijetu rada, politički sukobi, inflacija i mnogi drugi izazovi – sve je to dovelo u pitanje mnoge osnovne premise našeg današnjeg svijeta. Povjerenje i sigurnost postaju sve važniji u ovom okruženju, za društvo i gospodarstvo u cjelini, ali i za svakog pojedinca. Stoga svaku našu odluku i djelovanje promatramo kroz prizmu održivosti jer smatramo da je to jedini ispravan put ka dugoročno uspješnom poslovanju.

Za nas održivost znači preuzimanje odgovornosti ne samo za proizvode i usluge, već i za sve naše aktivnosti i poslovne prakse. Naša Politika upravljanja rizicima održivosti ulaganja odražava opredijeljenost UNIQA osiguranja za postizanje društvene i ekološke prihvatljivosti ulaganja i procesa donošenja odluka.

UNIQA je prvi  osiguratelj u Hrvatskoj koji se pridružio projektu ZelEn Hrvatske elektroprivrede, opredijelivši se za energiju dobivenu isključivo iz obnovljivih izvora. Dio je to društveno odgovornog poslovanja kroz koji UNIQA promiče i vrijednosti očuvanja prirode i afirmira održive izvore energije. Dodatna vrijednost projekta ZelEn je što se sva sredstva prikupljena od prodaje proizvoda ZelEn prikupljaju u fond iz kojeg se realiziraju projekti iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti za potrebe socijalno osjetljivih kategorija korisnika usluga javnog sektora, kao što su vrtići, škole, domovi i slične institucije. Kao dio UNIQA grupe, UNIQA Hrvatska također je prestala ulagati u ugljen i poslovati s tvrtkama koje koriste ugljen za proizvodnju električne energije.

UNIQA osiguranje postala je članicom HR PSOR-a Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Već godinama organizirano gospodarimo otpadom i odvojeno sakupljamo različite vrste otpada, a uredsku i IT opremu koju više ne koristimo doniramo. U brigu za okoliš uključuju se svi naši zaposlenici koji su već posadili 1000 sadnica hrasta lužnjaka, a slične akcije poduzimat ćemo i dalje.

Uz odgovornost prema klijentima, partnerima i zaposlenicima, nastojimo podržati i najranjivije skupine u društvu, prvenstveno djecu i mlade. Činimo to kroz natječaj za dodjelu donacija „Radost života“ na koji se svake godine mogu prijaviti vrtići, škole i udruge s projektima za koje trebaju podršku, ali i kroz brojne druge aktivnosti i projekte koje podržavamo. Donirajući odabrane projekte, nastavljamo pratiti njihovu realizaciju i objavljujemo priče o njima. Kroz ovaj program od 2017. godine podržali smo 80-ak projekata diljem Hrvatske, a nastavljamo i dalje jer smo upravo otvorili novi natječaj za projekte s temom financijske pismenosti koja je jedna od najvažnijih pismenosti u suvremenom svijetu.

Kako bismo učenicima i studentima s invaliditetom pružili priliku da ostvare svoj puni potencijal, putem natječaja svake godine stipendiramo učenike i studente s invaliditetom čime  promičemo uključivost i aktivno podržavamo kvalitetno obrazovanje osoba s invaliditetom. Umjesto blagdanskog darivanja,  svake godine donacijama pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija – djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, obiteljima u teškoj socioekonomskoj situaciji i slično.

Osnivanjem UNIQA SEE Future zaklade napravili smo velik i važan iskorak u društveno odgovornom poslovanju aktivno sudjelujući u kreiranju naprednijeg društvenog okruženja. Cilj zaklade je poticanje lokalnih zajednica i jačanje uključenosti kroz razne programe podrške u skladu sa sloganom “Živimo bolje zajedno” čime se potiče solidarnost i suradnja za ostvarenje zajedničkih ciljeva. Ideja Zaklade proizašla je iz misije UNIQA osiguranja koja se temelji na poboljšanju života klijenata i njihovih obitelji inovativnim ponudama i uslugama, ali i podržavanjem odgovornog razvoja zajednice.

Zaklada će pružati podršku  mladim ljudima koji se svojim sposobnostima i talentima ističu u sportu, kulturi i održivosti. UNIQA SEE Future zaklada djelovat će na području jugoistočne Europe: u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Rumunjskoj i Crnoj Gori, a velikim događajem za javnost nedavno je predstavljena i prva mlada sportska nada koju će zaklada podržati – Luna Vujović, pobjednica Europskog juniorskog prvenstva te pobjednica Wimbledona za juniore do 14 godina.

Našim zaposlenicima, koji su naša najveća snaga i ključni faktor uspjeha koji postižemo na tržištu, različitim pogodnostima, materijalnim i nematerijalnim,  prilikama za usavršavanjem i napredovanjem u osobnom razvoju i u karijeri te ravnotežom privatnog i poslovnog života kao i poštivanjem i uvažavanjem svih njihovih talenata i različitosti nastojimo UNIQA osiguranje učiniti što atraktivnijim mjestom za rad. Pridruživanjem Povelji o raznolikosti, inicijativi Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, UNIQA Hrvatska obvezala se javno podržavati, štititi i razvijati kulturu raznolikosti i nediskriminacije u svojoj radnoj okolini. Predanost ovoj važnoj društvenoj temi UNIQA je potvrdila donijevši početkom ove godine Politiku raznolikosti i uključivosti jer vjerujemo da će se naša misija “Živimo bolje zajedno” ispuniti samo kad jednako postupanje i jednake mogućnosti doista budu u potpunosti uspostavljene i kad se naše vrijednosti svakodnevno provode u praksi.

Share This