Zagrebački holding – novi član HR PSOR-a

6.03.24. | Vijesti

Prilagodila: Dijana Varlec

Upravno vijeće HR PSOR-a je na svojoj 129. sjednici u članstvo primilo Zagrebački holding

Zagrebački holding zajednica je povezanih društava i ustanove koji čine Grupu Zagrebački holding, a vodeće društvo u kreiranju poslovnih politika je Zagrebački holding d.o.o. U 100 postotnom je vlasništvu Grada Zagreba i sastoji se od 12 podružnica, 5 trgovačkih društava te jedne ustanove. Najveće je društvo od općeg javnog interesa u Republici Hrvatskoj, koje zapošljava preko 7300 radnika.

Grupa primarno pruža usluge od općeg gospodarskog i javnog interesa, koje obavlja po načelima javne službe te osigurava pružanje usluge kroz područja komunalne djelatnosti, energetske djelatnosti, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, ljekarničke djelatnosti te tržišne djelatnosti u koje spadaju gospodarenje otpadom, održavanje cesta, poslovanje nekretninama, usluga, trgovina i turizam.

U 2021. i 2022. godini Grupa je provela aktivnosti organizacijskog, operativnog i financijskog restrukturiranja što je posljedično dovelo do financijske stabilizacije Grupe i usmjeravanja na transformaciju poslovanja kroz posvećenost strategiji održivog razvoja. U 2023. godini usvojila je Strategiju održivog poslovanja koja postavlja dugoročni strateški okvir za upravljanje održivošću i kojom su kao osnovni strateški ciljevi postavljeni kvalitetna, pouzdana i inovativna usluga, upravljanje kvalitetom, urbanizacija i zaštita okoliša te naposljetku i ukupna kvaliteta urbanog života. Značajno je za istaknuti da je Grupa, temeljem strateških planova, kroz projekte infrastrukture i korisničkih usluga usmjerila buduće investicije i na modernizaciju komunalnih usluga.

Unapređenje gospodarenja otpadom, povećanje korištenja obnovljive električne energije, učinkovitije korištenje vodnih resursa i upravljanje vodama te rad na smanjenju gubitaka vode primarni su ciljevi Strategije. Kao sekundarni ciljevi postavljene su sve aktivnosti usmjerene na smanjenje emisija CO2,  izgradnja sustava priuštivog stanovanja, unapređenje urbanog okoliša i opće kvalitete života te gradnja, održavanje i promicanje jednakih mogućnosti i uključivosti.

Grupa je 2023. godine iznimno uspješno izdala obveznice povezane s održivim poslovanjem koje su uvrštene na službeno tržište Zagrebačke burze. Riječ je o prvim obveznicama gradske kompanije na području srednje i istočne Europe povezanih s održivim poslovanjem, koje su izdane temeljem metodologije Sustainability-Linked Bonds, što predstavlja inovaciju i veliki je korak naprijed prema zelenoj tranziciji Grada Zagreba. Sredstvima koja su privučena izdavanjem održivih obveznica Grupa planira realizirati projekte razvoja obnovljivih izvora električne energije, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži te povećanja udjela primarnog odvajanja otpada.

 

Share This