Zakonodavni okvir održivog financiranja

10.03.23. | zakonodavstvo

Usvojeni propisi iz područja održivog financiranja:

Uredba o taksonomiji (EU 2020/852) – hrvatski jezik

Uredbom se uspostavlja okvir za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Delegirana Uredba (EU 2021/2139) – hrvatski jezik

Ovom Delegiranom Uredbom definirani su kriteriji tehničke provjere na temelju kojih se određuje pod kojim se uvjetima smatra da ekonomska djelatnost znatno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama i nanosi li ta ekonomska djelatnost bitnu štetu kojem drugom okolišnom cilju

Delegirana Uredba (EU 2021/2178) – hrvatski jezik

Ovom Delegiranom Uredbom utvrđuje se sadržaj i prikaz informacija o okolišno održivim ekonomskim djelatnostima koje objavljuju poduzeća na koja se primjenjuje članak 19.a ili članak 29.a Direktive 2013/34/EU i utvrđuje metodologija obveznog objavljivanja informacija

Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti ili CSRD (EU 2022/2464) – hrvatski jezik

Ovom Direktivom propisuje se metodologija izrade izvještaja o održivosti te se razvijaju standardi izvješćivanja o održivosti.

 

Share This