Zakonodavni okvir iz područja zaštite okoliša

30.11.22. | zakonodavstvo

Izvor fotografije: pixabay

Opći propisi iz područja zaštite okoliša:

Zakon o zaštiti okoliša, Narodne novine 80/13153/1378/1512/18118/1814/19

Zakon o gospodarenju otpadom, Narodne novine  84/21

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Narodne novine 127/19

Zakon o zaštiti zraka, Narodne novine 127/19, 57/22

Zakon o zaštiti prirode, Narodne novine 80/1315/1814/19127/19

Zakon o vodama, Narodne novine 66/19, 84/21

Zakon o vodnim uslugama, Narodne novine 66/19

Share This