Zbornik sažetaka radova 12. konferencije o društveno odgovornom poslovanju – DOP

12.11.20. | Događanja, Publikacije, Vijesti

Predstavljamo Zbornik sažetaka radova predstavljenih na 12. konferenciji o društveno odgovornom poslovanju, održanoj 10. studenoga 2020. u Zagrebu.
Zbornik možete pronaći na sljedećoj poveznici.
Zbornik sažetaka radova 12. konferencije o društveno odgovornom poslovanju - DOP Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

#hrpsor #hgk #dop #drustvenoodgovornoposlovanje #zbornik #zbornikradovadopa #12konferencijadopa

Share This