9. KONFERENCIJA O DOP-u

Zagreb, 21. i 22. studenog 2017. od 9 do 16 sati

Hotel Esplanade Zagreb, Mihanovićeva 1

PROGRAM

Detaljne informacije:

O 9. konferenciji o DOP-u (PDF)

Tematska područja 9. konferencije o DOP-u (PDF)

Kontakti i uvjeti sudjelovanja na 9. konferenciji o DOP-u (PDF)

Prijave za konferenciju:

PRIJAVNICA

9. KONFERENCIJA O DOP-u Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Share This