Alati u borbi protiv diskriminacije u radu

2.09.10. | Vijesti

poslovni.hr, 2. rujan 2010.

HZZ je u sklopu Programa Zajednice PROGRESS krajem prošle godine započeo provoditi projekt “Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada”, čiji rezultati trebaju pridonijeti razvoju nacionalne politike suzbijanja diskriminacije na hrvatskom tržištu rada. Hrvatska udruga poslodavaca jedan je od sudionika u provedbi projekta.

Na radionicama, u zajedničkoj organizaciji HZZ-a i HUP-a, koje su održane u srpnju u Zagrebu, Splitu i Osijeku, predstavljen je dokument “Praktični alati za suzbijanje diskriminacije”, izrađen u sklop projekta. Taj dokument za cilj ima poslodavcima pružiti praktične smjernice o provedbi protudiskriminacijskih mjera i politika raznolikosti u njihovim tvrtkama. Suzbijanje diskriminacije i upravljanje raznolikošću u tvrtkama je ključno za postizanje jednakosti na tržištu rada. Među ključnim porukama predstavljenih “Praktičnih alata za suzbijanje diskriminacije” jest da je upravljanje raznolikošću prikladan alat za osiguravanje najboljih mogućnosti za razvoj karijere, radnih uvjeta i društveno odgovorno poslovanje. Svaka organizacija treba razviti osobnu viziju unutar svoga posebnoga konteksta te planirati i provesti strategiju prema toj viziji, biti svjesna društvenih doprinosa koje stvara, ali i ograničenja. Radionicu je vodila Una Kociper, voditeljica projekta, i Katrin Wladasch, stručnjakinja u izradi dokumenta. U zajedničkoj organizaciji HUP-ova regionalnog ureda Osijek i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u prostorijama HUP-ova regionalnog ureda Osijek održana je 6. srpnja radionica za predstavljanje praktičnih alata za suzbijanje diskriminacije namijenjena poslodavcima. Iako je Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08) u primjeni od 1. siječnja 2009. godine provedeno je istraživanje u 2010. prema kojem mnogi poslodavci nisu upoznati s odredbama navedenog zakona. Slijedom toga je radionica imala za cilj pružiti poslodavcima praktične smjernice o provedbi protudiskriminacijskih mjera i politika raznolikosti u njihovim tvrtkama. Na radionici su govorili Una Kociper i Katrin Wladasch uime HZZ-a i Ivan Sarić uime HUP-a.

Radionica se provodi u okviru projekta “Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada”, a nositelj je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Na projektu HUP kao jedan od suradnika u provedbi projekta pomaže u organizaciji dijela planiranih aktivnosti. Radionice su još održane i u Zagrebu i Splitu. HZZ je u sklopu Programa Zajednice PROGRESS krajem prošle godine započeo provoditi projekt “Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada”, čiji rezultati trebaju pridonijeti razvoju nacionalne politike suzbijanja diskriminacije na hrvatskom tržištu rada. Hrvatska udruga poslodavaca jedan je od sudionika u provedbi projekta. Na radionici održanoj 8. srpnja, u prostorima HZZ-ove područne službe Split, a u zajedničkoj organizaciji HZZ-a i HUP-ove podružnice Dalmacija, predstavljen je dokument “Praktični alati za suzbijanje diskriminacije” izrađen u sklopu ovog projekta, koji ima za cilj poslodavcima pružiti praktične smjernice o provedbi protudiskriminacijskih mjera i politika raznolikosti u njihovim tvrtkama. Suzbijanje diskriminacije i upravljanje raznolikošću u tvrtkama je ključno za postizanje jednakosti na tržištu rada. Među ključnim porukama predstavljenih “Praktičnih alata za suzbijanje diskriminacije” jest da je upravljanje raznolikošću prikladan alat za osiguravanje najboljih mogućnosti za razvoj karijere, radnih uvjeta i društveno odgovorno poslovanje. Svaka organizacija treba razviti osobnu viziju unutar svoga posebnoga konteksta te planirati i provesti strategiju prema toj viziji, biti svjesna društvenih doprinosa koje stvara, ali i ograničenja. U uvodnom dijelu radionice, sudionicima su se obratili Miroslav Delić, pročelnik HZZ-ove područne službe Split, i Vesna Ivić-Šimetin, direktorica HUP-ova regionalnog ureda Split. Radionicu je vodila Una Kociper, voditeljica projekta, i Katrin Wladasch, stručnjakinja u izradi dokumenta.

Share This