Autor: Katarina

Facebook

HR PSOR

1 day 22 hours ago

#diversitymonth #EUDM #genderequality #empoweringwomen Listina raznolikosti Slovenija@Povelja o raznolikosti Hrvatska Charta der Vielfalt e.V. Barbara Zupančič Mirjana Matešić Katarina Plećaš Dijana Varlec

HR PSOR

2 days 1 hour ago

#diversitymonth #EUDM #genderequality #empoweringwomen Listina raznolikosti Slovenija Povelja o raznolikosti Hrvatska Charta der Vielfalt e.V. Barbara Zupančič Mirjana Matešić Katarina Plećaš Dijana Varlec

Partner

Kontakt

Kontakt za Konferencije o DOP-u: konferencija@dop.hr

Kontakt za Povelju o raznolikosti: povelja@raznolikost.hr

NOVA ADRESA OD 1. TRAVNJA 2022. : JURIŠIĆEVA 12, 1. KAT