Radionice, stručni sastanci i savjetovanja doprinose boljem razumijevanju problema, omogućuju prijenos iskustava, potiču razmjenu obavijesti, rezultiraju prijedlozima brzih praktičnih pomaka u gospodarstvu i prijedlozima unapređenja administrativnih postupaka te usmjeravaju put prema trajnim rješenjima.

Radionice Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr
 • Postupanje s galvanskim muljem , HR PSOR i Elektro-Kontakt, Zagreb 1999.
 • Postupanje s otpadnom staklenom ambalažom, HR PSOR i Vetropack straža, Hum na Sutli 1999.
 • Provedba propisa zaštite okoliša – I. Prepoznavanje, praćenje i provedba, HR PSOR i ETK, Zagreb, 2000.
 • Održivi razvoj turizma, HR PSOR i Hotel Opera Zagreb u suradnji s Plavom Lagunom Poreč, Uredom za zaštitu okoliša Županije istarske i turističkom zajednicom Županije istarske, Poreč 2001. i 2002.
 • Provedba propisa zaštite okoliša – II. Dostava podataka i informacija iz gospodarstva, HR PSOR i ETK, Zagreb, 2001.
 • Postupanje s prirodnim izvorima, energijom i otpadom u istarskom turizmu,, HR PSOR, Pučko otvoreno učilište ADENDA u suradnji s Plavom lagunom, Poreč, 2002.
 • Radionica o primjeni Aarhuške konvencije u privatnom sektoru u Hrvatskoj, HR PSOR, MZOPU i Agencija za zaštitu okoliša kraljevine Danske, Zagreb 2002.
 • Postupanje s papirom, HR PSOR i Zagrebačke banka, Zagreb, 2003.
 • Kako poboljšati kvalitetu propisa zaštite okoliša i učinkovitost provedbe, HR PSOR ETK, 2004
 • e-održivost, HR PSOR, ETK, Zagrebački velesajam, 2004
 • Plan gospodarenja otpadom, HR PSOR, ETK, 2005
 • Gospodarstvo i klimatske promjene, HR PSOR, Holcim, 2005
 • IPPC direktiva, HR PSOR, Zagrebački velesajam, 2005
 • Dobavljački lanac i održiva potrošnja, HR PSOR, Holcim, Ericsson Nikola Tesla 2006.
 • Etika u poslovanju, HR PSOR,Radionica u suradnji s UNDP, HUP, NVK , 2006.
 • Sudjelovanje gospodarstva u izradi propisa, U sklopu IX. Međunarodnog simpozija gospodarenja otpadom, okrugli stol, 2006.
 • Prezentacija Svjetskog sporazuma / Global Comact, U suradnji s UNDP-em HR PSOR je održao prezentaciju, 2007.
 • Prvencija korupcije kao poticaj razvoju malog i srednjeg poduzetništva, U suradnji s UNODC-om HR PSOR je održao sastanak fokus grupe, 2007.
 • Global Reporting Initiative – G3 smjernice za izvještavanje, Predstavljanje nove generacije GRI smjernica, 2007.
 • Global Reporting Initiative – G3 smjernice za izvještavanje, Prijevod i tisak nove generacije GRI smjernica, 2007.
 • Ekonomski utjecaj propisa zaštite okoliša na malo i srednje gospodarstvo, Radionica u suradnji s HUP-om, 2008
 • Nacrt prijedloga Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, 1. Tematska sjednica HR PSOR-a, 2008
 • Nacrt prijedloga Nacionalnog alokacijskog plana, 2.Tematska sjednica HR PSOR-a, 2008
 • Hrvatska u kontekstu revidirane sheme EU ETS, Okrugli stol, 2009.
 • Turizam i informacijske tehnologije, U suradnji s ETK, Utilsom i HGK-omOkrugli stol, 2009.
 • Priručnik o znakovima na proizvodu i ambalaži, U suradnji s HUP-om- koordinacija za održivi razvoj, promocija, 2009.
 • Normizacija-alat konkurentnosti i održivosti, HR PSOR, radionica, 2009.
 • Indeks DOP-a, Dodjela nagrade, 2009.
 • Ulaganje u zajednicu, HR PSOR, tematska sjednica, 2009.
 • Delegacija HR PSOR-a kod predsjednika Ive Josipovića
 • Suradnja s inspekcijom zaštite okoliša, Interno savjetovanje, 2010.
 • Aspekti utjecaja cestovnog promet ana turizam u Hrvatskoj, U suradnji s Autocestom Rijeka Zagreb, Utilusom, okrugli stol, 2010.
 • Kriza i društveno odgovorno poslovanje, HUP- dan poduzetnika, okrugli stol 2010.
 • Pretjerano zaduživanje ugrožava održivo poslovanje, a time i održivi razvoj Hrvatske”, Tiskovna konferencija 2010.
 • Norma ISO 26000, Predstavljanje Norme ISO 26000
 • Gdje su nestale dobre priče, Okrugli stol. 2010.
 • Upotreba biomase kao mehanizam za provedbu obveza Kyotskog protokola, Okrugli stol, 2010.
 • „Indeks DOP-a- kako ispuniti upitnik o društveno odgovornom poslovanju!, niz radionica 2010.
 • „Financiranje projekata zaštite okoliša“, Okrugli stol.
 • Nacionalna konferencija o DOP-u, lipanj 2011.
 • Niz radionica podijeljene po tematikama o DOP-u, Lipanj, , studeni, prosinac 2011
 • „Indeks DOP-a- kako ispuniti upitnik o društveno odgovornom poslovanju!, niz radionica
 • Naciobalna konferencija o DOP-u, svibanj 2012.
 • Okrugli stol „Kako do cjelovitog sustava gospodarenja otpadom“ studeni 2012.
 • Radionica o interaktivnom izvještavanju, radionica, prosinac 2012.
 • „Indeks DOP-a- kako ispuniti upitnik o društveno odgovornom poslovanju!, radionica, prosinac 2013.
 • Okrugli stoli predstavljanje priručnika: „Okolišna dozovola- kratki vodič za javnost“, prosinac 2013.
 • Okrugli stoli predstavljanje priručnika: „Okolišna dozvola- kratki vodič za javnost- revidirana verzija“, svibanj 2014.
 • Indeks DOP-a – kako ispuniti upitnik, radionica, listopad, 2014.
 • Izvještavanje o održivosti, radionica, travanj, 2015.
 • Radionica o poslovnom sektoru i ljudskim pravima, radionica, listopad 2016.

Više informacija o navedenim radionicama možete zatražiti na ured@hrpsor.hr