BOOST je postao član HR PSOR-a

Boost d.o.o. je konzultantska tvrtka koja je svjesna da u poslovanju nije bitan samo profit već i način kako utječemo na društvo u smjeru održivih ciljeva, uključujući čitavu zajednicu.

BOOST je postao član HR PSOR-a Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Vitomir Lučić, CEO u Boost d.o.o.

Težimo otvorenom i transparentnom dijalogu sa svim dionicima u definiranju strategija i postupaka na temelju jasnih ciljeva i stalnih poboljšanja te aktivno pratimo svoj napredak.

Trenutačno u timu imamo 7 zaposlenika koji kontinuirano ulažu svoje vrijeme u stjecanje novih vještina i znanja. Nismo uvijek rasli brojem zaposlenika ili povećanjem prihoda jer smo stalnim dugoročnim razmišljanjem i svjesnošću potreba za hitnim globalnim promjenama nastojali ulagati svoje resurse u širenje usluga koje će imati utj ecaj na transformaciju poslovanja naših postojećih i potencijalnih klijenata.

Kako bismo ispunili potrebe i očekivanja našeg društva i klijenata, održivost smo postavili kao temelj naše poslovne kulture. Predani smo poticanju održivog razvoja duž cijelog lanca vrijednosti u skladu s gospodarskim, ekološkim i društvenim odgovornostima prema ovoj i budućim generacijama.

Ostvarivanje rasta i stjecanje stabilnih financijskih rezultata uvijek postižemo bez ugrožavanja dobrobiti našeg najvrjednijeg resursa a to su ljudi.

U  tvrtki Boost pomažemo svojim zaposlenicima rasti, napredovati i osjećati se prihvaćeno i cijenjeno bez obzira na njihovu rasu, spol, rod, vjeru seksualnost ili nacionalno ili društveno podrijetlo.

Svjesni smo da su ljudi u središtu održivog razvoja i u tom smislu težimo svijetu koji je pravedan, nepristran te inkluzivan, a mi se obvezujemo na zajedničko djelovanje na promicanju ravnomjernog i uključivog gospodarskog i društvenog razvoja i zaštite okoliša u korist svih.

 

O nama:

Tvrtka Boost je osnovana 2013. godine s ciljem pružanja savjetodavne, logističke i operativne pomoći poslovnim subjektima koji na području RH žele unaprijediti/pokrenuti poslovanje.  Konkretno, Boost je svoje poslovanje pozicionirao u 3 segmenta savjetodavnih usluga:

 1. Savjetovanje vezano uz EU fondove

Pisanje i provedba projekata sufinanciranih putem EU fondova u segmentu malog i srednjeg poduzetništva (MSP), a među klijentima prednjače IT, proizvodne te mlade i inovativne tvrtke koje svoja rješenja razvijaju u pravcu IoT.

 1. Savjetovanje za pripremi i implementaciju ISO standarda

Boost klijentima pruža uslugu usklađivanja s nizom ISO normi od kojih naglašavamo samo neke:

 • ISO 9001 – Sustavi upravljanja kvalitetom (QMS)  BOOST je postao član HR PSOR-a Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr
 • ISO 14001 – Sustavi upravljanja okolišem (EMS)
 • ISO 26000 – Smjernice o društvenoj odgovornosti
 • ISO 27001 – Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti (ISMS)
 • SA 8000 – Upravljanje društvenom odgovornošću
 • ISO 45001 – Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OH&S)
 • ISO 37001 – Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS)
 • ISO 37301 – Sustavi upravljanja usklađenošću.

Gore navedene norme su osnova i za zakonske obaveze izvještavanja o nefinancijskim segmentima poslovanja poput:

 • NFRD – Non Financial Reporting Directive Europskog parlamenta od 2014. godine
 • CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive Europskog parlamenta od 2022. godine
 1. Usklada sa zakonskim okvirom sukladno domaćim i međunarodnim obavezama (GDPR, NIS/NIS2 i slično).

Usluge usklađivanja sa zakonskim okvirom ne uključuju samo pravni segment nego su vrlo multidisciplinarne obaveze pravnih subjekata. Osim pravnog segmenta, većina novih regulativa očekuje usklađenost i u organizacijsko-procesnom smislu, kao i primjenu adekvatnih tehničko-tehnoloških alata za praćenje usklađenosti. Boost klijentima pruža uslugu usklađenosti s brojnim multidisciplinarnim regulativama poput:

 • GDPR i UK-GDPR
 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. „Zviždači“)
 • Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NIS1 i NIS2)
 • SOC2, NIST 800-53, HIPAA kao razne regulative za područje SAD

 

#HRPSOR, #odrzivost, #CSR, #boost

Share This