Kategorija: Aktivnosti

Loading

Partner

Facebook

3 days ago

HR PSOR

Pridružite se novom ciklusu UNICEF-ove CSR akademije

Izvor: UNICEF Hrvatska

Pozivamo Vas da se pridružite u četvrtom ciklusu UNICEF-ove CSR akademije „Djeca su naš najvažniji posao“ (https://unicef.org/croatia/…) i napravite važan korak za svoje poslovanje.

CSR akademija inicijativa je Ureda UNICEF-a za Hrvatsku s ciljem unaprjeđenja odnosa poduzeća prema djeci. Pod vodstvom renomiranih stručnjaka za pitanja društvene odgovornosti, CSR akademija osigurava stručna znanja o utjecaju poslovanja na djecu, te praktične alate i smjernice koji će pomoći kompanijama da u većoj mjeri utječu na dobrobit djece u zemlji, kao i da integriraju dječja prava u nefinancijske izvještaje.

Novi ciklus UNICEF-ove CSR akademije uključuje 5 online radionica (na platformi Zoom) koje su tematski povezane i čine cjelinu te je predviđeno da polaznici sudjeluju na svim radionicama.

Radionice se održavaju prema sljedećem rasporedu:

• 1. radionica: 8. prosinca 2020. od 10:00 do 13:00 sati
• 2. radionica: druga polovica siječnja 2021. (datum ćemo definirati naknadno)
• 3. radionica: veljača 2021. (datum ćemo definirati naknadno)
• 4. radionica: ožujak 2021. (datum ćemo definirati naknadno)
• 5. radionica: ožujak 2021. (datum ćemo definirati naknadno)

Edukacija je namijenjena upravi i višem menadžmentu, voditeljima korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću, marketinškim stručnjacima, stručnjacima za održivi razvoj te stručnjacima za ljudske potencijale.

Sudjelovanje na radionicama se ne naplaćuje, a zbog ograničenog kapaciteta, pravo sudjelovanja ostvarit će predstavnici poduzeća koji se prijave ranije.

Na poveznici (https://www.youtube.com/watch?v=pGZZL8Xn7_o) možete pogledati video s iskustvima i dojmovima polaznika prve generacije CSR akademije.

Broj sudionika na radionicama je ograničen, a prijave se zaprimaju do 1. prosinca 2020. godine na e-mail: atbaric@unicef.org ili na broj telefona 091/2257 053.

#unicef #unicefhrvatska #platformazoom #csrakademija #djecasunasnajvaznijiposao
... Vidi višeVidi manje

Pogledaj na Facebook-u

3 days ago

HR PSOR

Njemačka financira projekte održivog razvoja u Hrvatskoj

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Savezno ministarstvo okoliša, zaštite prirode i nuklearne sigurnosti SR Njemačke objavilo poziv za projektne ideje u okviru Europske klimatske inicijative (EUKI). Cilj inicijative je promicanje suradnje na klimatskoj politici i razmjena iskustava i dobre prakse između država članica Europske unije i potencijalnih zemalja pristupnica.

U 5. pozivu za projektne ideje u okviru EUKI-a, neprofitne organizacije iz država članica EU-a mogu dostaviti nacrte projekata od 25. studenoga 2020. do 19. siječnja 2021. Najperspektivniji nacrti bit će, u drugoj fazi postupka, odabrani i razrađeni u cjelovite prijedloge projekata. Osnovne informacije i dokumenti za prijavu mogu se naći na stranici Europske klimatske inicijative: https://www.euki.de/en/

#primjeridobreprakse #projektiodrživograzvoja #EUKI
... Vidi višeVidi manje

Pogledaj na Facebook-u

6 days ago

HR PSOR

SVJETSKI DAN DJETETA U HRVATSKOJ OBILJEŽAVA I POSLOVNI SEKTOR – Koje su poslovne prakse najbolje uvažile prava i interese djece u Hrvatskoj?

Izvor: Unicef Hrvatska

Zagreb, 20. studenoga 2020. U povodu Svjetskog dana djece danas je Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje na online konferenciji predstavio primjere poslovnih praksi hrvatskih poduzeća odgovornih prema djeci. Uz podršku UNICEF-a i stručno vodstvo mentorica, članica Savjetodavnog odbora, primjere odgovornih praksi mapirali su studenti i studentice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu vodeći se Načelima o pravima djece i poslovanju. Cilj projekta bio je doznati kako pojedina poduzeća u Hrvatskoj poštuju dječja prava u praksi, jačati vidljivosti poslovnih praksi hrvatskih poduzeća koje uvažavaju prava i dobrobit djeteta i time motivirati ostala poduzeća na aktivniji angažman oko dječjih prava.

U Hrvatskoj živi približno 800 tisuća djece mlađe od 18 godina, što čini oko 20 % ukupnog stanovništva. Gotovo da nema poduzeća koje na izravan ili neizravan način ne utječe na njihove živote. No, rezultati prvog nacionalnog istraživanja o utjecaju poslovnog sektora na dječja prava, koje je pokrenuo UNICEF 2018. godine, pokazali su da je svijest o potencijalnom utjecaju poslovnog sektora na dječja prava u Hrvatskoj relativno niska i mnoga poduzeća nedovoljno razumiju kako mogu podržati ostvarivanje prava djece u praksi.

Stoga je Savjetodavni odbor pokrenuo projekt mapiranja i predstavljanja dobrih praksi u hrvatskim tvrtkama na kojem su studenti po prvi put dobili jedinstvenu priliku upoznati se s temom dječjih prava u poslovanju i povezati se s poslovnim svijetom na konkretnom zadatku. U projektu je sudjelovalo stotinjak studenata koji su napisali studije slučaja o 14 poduzeća: A1 Hrvatska d.o.o., IKEA Hrvatska d.o.o., Telemach Hrvatska d.o.o. (pravni sljedbenik Tele2 d.o.o.), INA – Industrija nafte d.d., IN2 d.o.o, Poslovna inteligencija d.o.o., Privredna banka Zagreb d.d., OTP banka d.d., Arena Hospitalty Group d.d., AD Plastik d.d., Hrvatska elektroprivreda d.d., Jadran – Galenski Laboratorij d.d., Dvokut Ecro d.o.o. i HP – Hrvatska pošta d.d.
Projekt je rezultirao brižljivo prikupljenim poslovnim praksama i politikama u različitim područjima – od radnog mjesta po mjeri djece i obitelji, preko proizvoda i usluga koji podržavaju dječja prava, do doprinosa zajednici i očuvanja okoliša u kojemu djeca rastu i razvijaju se. Također, ova inicijativa pokazala je da postoji prostor za poboljšanja – prvenstveno u području marketinga i oglašavanja prema djeci, jer u ovom mapiranju nisu prepoznate prakse koje bi pokazale više angažmana od zakonski propisanih okvira

U svom osvrtu na trenutno stanje u Hrvatskoj vezano uz poslovne prakse odgovorne prema djeci, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Regina M. Castillo je rekla: „Svako poduzeće – bilo da je malo ili veliko – izravno ili neizravno utječe na živote djece. Zato je vrlo važno da poslovni sektor kroz svoje svakodnevno poslovanje i pri razvijanju strateških planova ima na umu najbolji interes djeteta. Ponosni smo na ovu inicijativu koja je kroz suradnju s mladima po prvi put pokazala kako neka hrvatska poduzeća provode odgovorne inicijative za djecu i njihove obitelji. Vjerujemo da će izdvojene poslovne prakse poslužiti kao inspiracija i drugim poduzećima da u Hrvatskoj primijene slične inicijative i maksimiziraju rezultate za djecu.“

Sudionici konferencije imali su prilike sudjelovati i u panel-diskusiji na temu društveno odgovornih poslovnih praksi prema djeci i obiteljima u okolnostima COVID-19 pandemije. Predstavljene su prakse tvrtki koje su omogućile bolju usklađenost obiteljskog i poslovnog života i koje su pokrenule inicijative za podršku zajednici.

***
Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje djeluje od 2018. godine kao platforma za razmjenu znanja i dobrih praksi usmjerena k povećanju vidljivosti dječjih prava i, posljedično, boljem poštovanju, zaštiti i ostvarivanju dječjih prava u poslovnoj zajednici. Članovi Savjetodavnog odbora relevantni su nacionalni dionici za društveno odgovorno poslovanje i dječja prava: organizacije koje aktivno zagovaraju DOP u Hrvatskoj (Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Hrvatska gospodarska komora), akademski sektor (Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet u Zagrebu), poslovni sektor (Zagrebačka burza d.d., IKEA Hrvatska d.o.o, Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatska udruga banaka, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri, Telemach Hrvatska d.o.o. (pravni sljedbenik Tele2), A1 Hrvatska d.o.o., Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje, Institut zaposlena mama), članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu te Ured UNICEF-a u Hrvatskoj.

Snimku nedavno održane konferencije možete posjetiti ovdje: https://vimeo.com/482648966/5a92bc4f02

dok publikaciju “Sažetak primjera poslovnih praksi odgovornih prema djeci” možete preuzeti na poveznici: https://unicef.org/croatia/media/…

#unicef #unicefhrvatska #pravadjece #primjeridobreprakse #ekonomskifakultet
... Vidi višeVidi manje

Pogledaj na Facebook-u