Prenosimo najnoviju objavu o projektu “Društveno odgovornog poslovanja” u kojem je Euro-Unit sudjelovao u sklopu Erasmus + I Tekno Positiv projekt Ekonomske i trgovačke škola Čakovec gdje su 17. ožujka 2022. g. ugostili učenike i profesore škole Ogec Teilhard De Chardin iz Francuske.

https://euro-unit.hr/predstavljanje-drustveno-odgovornog-poslovanja-za-hrvatske-i-francuske-ucenike/

Share This