Edukativni program – Workplace Inclusion Champion

10.05.23. | Iz medija, Vijesti

Vijest prenesena s posi.hr

U sklopu edukacije W.I.C. (eng. Workplace Inclusion Champion) Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj – HR PSOR zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić održao je 8. svibnja 2023. godine predavanje u okviru Modula 5 – Disability, o načinima zapošljavanja i uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada. Tijekom izlaganja razgovaralo se o mjerama za uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada, kvotnom zapošljavanju, pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima (u javnom sektoru), prilagodbama radnog mjesta, te mjerama aktivne politike i dostupnim poticajima.

Serije edukacija ovog projekta donose alate za temeljno razumijevanje relevantnih tema ravnopravnog uključivanja osoba s invaliditetom, LGBTIQ+ zajednice i žena. Također, treninzi omogućavaju uvid u upravljanje dobnom raznolikošću i sve prednosti koje ove skupine zaposlenika donose poslovnim organizacijama. Predviđeni treninzi bave se o i jednim od najvažnijih aspekata svake kompanije, internom i eksternom komunikacijom. Sudionici će imati prilike upoznati se s primjerima uključive komunikacije koja potiče sve zaposlenike i dionike na podržavanje vrijednosti uključivosti, jednakosti i raznolikosti.Ovim treningom uz potporu Europske komisije promoviraju se hrvatska, slovenska i rumunjska Povelja o raznolikosti, a na kraju svaki polaznik koji u potpunosti ispuni svoje obveze dobiva certifikat »Workplace Inclusion Champion«.

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) ima misiju jačanje svijesti o održivom razvoju kao temeljnom razvoju Republike Hrvatske, uvođenje održivog razvoja u razvojne strategije, nacionalne, gospodarske i druge. Cilj ove organizacije je zastupati gospodarske interese u održivom razvoju prema Vladi Republike Hrvatske, podupirati usmjerenja prema održivom razvoju i poticati promjene koje će pospješiti prijelaz na održivi razvoj u Hrvatskoj, zastupati gospodarstvo u pitanjima u vezi s održivim razvojem u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini.

 

Share This