Europska komisija (EK) odgađa usvajanje sektorskih Europskih standarda izvješćivanja o održivosti za 2 godine

19.10.23. | Događanja, Iz medija, Vijesti, zakonodavstvo

 

EK je krajem srpnja 2023. usvojila provedbeni i delegirani akt za primjenu odredbi Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD), tzv. Europski standard izvješćivanja o održivosti (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Nakon što stupi na snagu, odnosno nakon 1. siječnja 2024., prva skupina kompanija koje su već bile obveznice izvještavanja, morat će izvještavati o utjecajima, prilikama i rizicima povezanim s održivošću sukladno usvojenom ESRS-u.

Usvojeni ESRS propisuje uzance za izvještavanje o održivosti neovisno o sektoru, no sama CSRD direktiva u svojim odredbama propisuje obvezno usvajanje sektorskih ESRS-a do kraja lipnja 2024. Sektorski ESRS trebaju propisati koje informacije o održivosti su kompanije obvezne uključiti u izvještaje u konkretnom sektoru.

EK je 17. listopada objavila Program rada Komisije za 2024. godinu, koji sadrži poseban dodatak s listom propisa koji će se mijenjati u cilju racionalizacije zahtjeva za izvještavanje. To znači da Program kao jedan od prioriteta za sljedeće razdoblje postavlja smanjenje administrativnog opterećenja za kompanije povezan sa zahtjevima izvještavanja. U cilju realizacije navedenog, EK je kao jednu od aktivnosti uključila i odgodu roka za usvajanje sektorskih ESRS-a za dvije godine.

Ovakvom odlukom EK želi kompanijama dati vremena da se prilagode novim zahtjevima za izradu korporativnih izvještaja sukladno usvojenom ESRS-u. Uz navedene izmjene, EK će tijekom sljedeće godine izmijeniti i Računovodstvenu direktivu na način da će prilagoditi do sada definirane pragove za veličine kompanija te ih uskladiti s inflacijom. Očekuje se kako će ovim izmjenama više od milijun kompanija imati koristi od smanjenih zahtjeva za izvještavanje (riječ je o općim izvještajima koje kompanije imaju obvezu izrađivati na godišnjoj razini).

CSRD je između ostalog postavio zahtjev kojim kompanije sa sjedištem izvan EU-a, a koje posluju u EU, također trebaju početi izvještavati sukladno specifičnom ESRS-u koji je trebao biti usvojen do 30. lipnja 2024. Uzimajući u obzir da se zahtjevi za izvještavanje za ovu kategoriju kompanija primjenjuju od financijske godine 2028. godine, a uvažavajući predloženu 2-godišnju odgodu roka za usvajanje sektorskog ESRS-a, rok za usvajanje standarda za ovu grupu kompanija bi također trebao biti odgođen za 2 godine.

Ovakvim prijedlozima EK smatra da će kompanije obveznice izvještavanja sukladno CSRD-u dobiti više vremena kako bi se usredotočile na usklađivanje vlastitih izvještaja s ESRS-om usvojenim 31. srpnja 2023. Odgodom roka za usvajanje sektorskih ESRS-a osigurat će se dovoljno vremena Europskoj savjetodavnoj skupini za financijsko izvještavanje (EFRAG) za razvoj učinkovitih i proporcionalnih ESRS-a za specifične sektore. Na kraju, EK očekuje kako će sve ove mjere ograničiti zahtjeve za izvještavanje prema kompanijama na najmanju moguću mjeru.

Više informacija o predloženim izmjenama čitajte ovdje.

Na kraju, Program EK navodi i niz aktivnosti povezanih s održivošću i klimom te onih povezanih s provedbom Europskog zelenog plana. One obuhvaćaju predstavljanje Europskog paketa energije vjetra usmjerenog na ubrzavanje postavljanja vjetroturbina, pokretanje inicijative za upravljanje ugljikom za industriju, uključujući i strategiju za održivo hvatanje, korištenje i skladištenje ugljika (CCUS), pokretanje procesa utvrđivanja klimatskog cilja do 2040. te usvajanje inicijative o otpornosti vodnih resursa.

Paralelno s objavom Programa, EK je pokrenula savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o identificiranju zahtjeva za izvještavanje koji bi se mogli ukloniti iz propisa EU-a ili racionalizirati, bez da se ugroze ciljevi politike. Savjetovanje je otvoreno do 28. studenog, a sve informacije o savjetovanju i način uključivanja u njega dostupni su ovdje.

Više informacija o Programu rada EK za 2024. čitajte ovdje.

 

#HRPSOR, #EUROPSKAKOMISIJA, #odrzivost, #ESRS, #ESG, #SDG, #CSRD

Share This