Europska komisija usvojila provedbeni i delegirani akt

1.08.23. | Aktivnosti, zakonodavstvo

Sukladno najavi, kraj srpnja Europska komisija iskoristila je za objavu konačnog teksta dugo razvijanih provedbenih i delegiranih akata za primjenu odredbi Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD).

Delegirana uredba usvaja se temeljem članka 29(b), 1. stavka Direktive u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti. Njome se propisuje Europski standard izvješćivanja o održivosti (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) koji će kompanije morati koristiti prilikom izrade vlastitih izvještaja o održivosti sukladno članku 19a i 29a Računovodstvene direktive.

Delegirana uredba sadrži dva priloga (Annex I i Annex II) od kojih:

 • Prilog I, sadrži:
  • Horizontalne standarde (cross-cutting):

ESRS 1 Opći zahtjevi

ESRS 2 Opće objave

  • Standardi za okolišne, društvene i upravljačke teme:

ESRS E1 Klimatske promjene

ESRS E2 Onečišćenje

ESRS E3 Voda i morski resursi

ESRS E4 Bioraznolikost i ekosustavi

ESRS E5 Korištenje resursa i kružno gospodarstvo

ESRS S1 Vlastiti zaposlenici

ESRS S2 Zaposlenici u lancu vrijednosti

ESRS S3 Zainteresirani dionici

ESRS S4 Potrošači i krajnji korisnici

ESRS G1 Poslovno ponašanje

 • Prilog II, sadrži:
  • Akronime
  • Pojmovnik s definicijama

akronimi i pojmovi trebaju se koristiti prilikom izrade izvještaja u skladu s ESRS standardom.

 

Delegirana uredba još nije objavljena u službenom glasilu EK, a trgovačka društva koja su već imala obvezu izrade nefinancijskog izvještaja morat će primjenjivat odredbe iz Delegirane uredbe od 1. siječnja 2024.

Primjena odredbi iz Delegirane uredbe postupno će se uvoditi za ostale kategorije poduzetnika:

 • od 1. siječnja 2025. godine za velika trgovačka društva (s više od 500 zaposlenih) koja trenutačno ne podliježu Direktivi o nefinancijskom izvještavanju
 • od 1. siječnja 2026. za mala i srednja trgovačka društva koja su uvrštena na EU burzovna tržišta, male i jednostavne kreditne institucije i društva za privatno osiguranje (isključujući mirko poduzetnike).

#HRPSOR, #ESRS, #CSRD, #korporativnoizvjestavanje

Share This