Europska Komisija objavila Komunikaciju o DOP-u

26.10.11. | Vijesti

EK je 25. listopada 2011. objavila svoju novu Komunikaciju o društveno odgovornom poslovanju koja se odnosi na razdoblje od 2011. do 2014. godine.  Novim se dokumentom želi ojačati vodeća pozicija EU u poticanju društveno odgovornog poslovanja kroz implementaciju akcijskog plana sa 30-ak prijedloga kojima se dodatno definiraju društveno odgovorne poslovne prakse.

Osnovna namjera nove strategije za DOP je stvaranje uvjeta koji potiču održivi razvoj i stvaranje radnih mjesta u predstojećem razdoblju. Poticanjem poduzeća na društveno odgovornu poslovnu praksu i olakšavanje njene provedbe omogućava se ujedno i lakše postizanje pozitivnih učinaka na društvo u cjelini.

Europska komisija je također dala i novu, pojednostavnjenu definiciju DOP-a kao “odgovornosti poduzeća za učinke njihovog poslovanja na društvo”.  Također se definiraju i koraci koje poduzeća trebaju poduzeti kako bi spomenutu odgovornost i ostvarili. U tom smislu, izložen je i akcijski plan koji pokriva 8 područja kao npr. unapređenje tržišnih postignuća zbog društveno odgovornog poslovanja i jače povezivanje europskih i svjetskih pristupa DOP-u.

Share This