Europska komisija postavila je okvir za utvrđivanje kako održivo uhvatiti, pohraniti i koristiti ugljik s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050.

8.02.24. | Vijesti, Aktivnosti, Događanja

Izvor: Europska komisija; Izvor fotografije: Europska komisija

U cilju postizanja klimatske neutralnosti Europske unije (EU) do 2050. godine, kao i osiguranja nužnih sredstva za postizanje klimatskih ambicija europskog gospodarstva do 2040. godine, 6. veljače 2024. objavljena je komunikacija „Prema ambicioznom upravljanju industrijskim ugljikom za EU“ . Ovom komunikacijom Europska unija postavlja okvir za razvoj zajedničke sveobuhvatne politike i investicijskog okvira kojim će se omogućiti upravljanje ključnim elementima industrijskog ugljika. Upravljanje industrijskim ugljikom nužno je kao nadogradnja naporima za ublažavanje emisija koje je teško smanjiti i za postizanje klimatske neutralnosti.

Inicijativa EU-a podrazumijeva ne samo ulaganja, već i jačanje potpore široke javnosti skladištenju CO2 pod zemljom (Capturing CO2 for storage – CCS) kao pouzdanom klimatskom rješenju koje može predstavljati i profitabilan posao. Uz navedeno, potrebno je osigurati uspostavu infrastrukture koju ovakvo tehnološko rješenje zahtjeva.

U cilju uspostave ambicioznog upravljanja industrijskim ugljikom u EU, nužno je uspostavljanje podrške projektima koji navedenu tehnologiju koriste i koji šire znanje o ovoj tehnologiji. Ovom komunikacijom stavljen je naglasak na potrebu za suradničkim djelovanjem svih država članica i Europska komisija – EK kako bi se razvio i uspostavio zakonodavni okvir koji bi osiguravao veću sigurnost ulagačima te uključio lokalnu zajednicu u regijama u kojima se tehnologije CCS i Capturing CO2 for utilisation – CCU mogu koristiti kao potencijalno rješenje gospodarstvu u postizanju dekarbonizacije trenutnih tehnoloških procesa.

Svjedoci smo kako proizvodne kompanije diljem EU-a preispituju strateška rješenja i opcije za transformaciju vlastitih proizvodnih procesa u one s nultom neto emisijom CO2. Navedenim procesom žele smanjiti troškove proizvodnje, ali i ponuditi tržištu proizvode s niskom ili nultom emisijom ugljika. Industrijski sektori čije emisije iz proizvodnih procesa je teško smanjiti (npr. cement), sve više pažnje posvećuju razvijanju investicijskih projekata za hvatanje CO2 bilo za ponovnu upotrebu za proizvodnju goriva/kemikalija (CCU) ili za trajno skladištenje (CCS). Danas je za razvoj ovakvih projekata kompanijama na raspolaganju Inovacijski fond EU-a, a projektima razvoja ove tehnologije koji se iz njega trenutno financiraju planira se ukupno uhvatiti više od 20 milijuna tona CO2 do 2030. godine.

Međutim, na temelju rezultata modeliranja i procjene mogućnosti dostizanja postavljenog klimatskog cilja do 2040., objavljenih u Izvještaju o procjeni učinka na koju se poziva Komunikacija Europske komisije: Osigurajmo našu budućnost, Europski klimatski cilj do 2040. i puta do klimatske neutralnosti do 2050. izgradnjom održivog, pravednog i prosperitetnog društva, ocijenjeno je kako će biti potrebno povećanje godišnjeg kapaciteta utiskivanja CO2 u geološke tvorevine na najmanje 250 milijuna tona CO2 godišnje do 2040., odnosno od najmanje 450 milijuna tona CO2 godišnje do 2050. u Europskom gospodarskom prostoru (European Economic Area – EEA).

Stoga je postavljen ovaj okvir kojim će Europska komisija, između ostalog:

 • raditi na pokretanju aktivnosti za izradu prijedloga budućeg zakonodavnog paketa za transportnu infrastrukturu CO2 od 2024. U sklopu navedenog razmatrat će pitanja tržišne i troškovne strukture, prekogranične integracije i planiranja, tehničkog usklađivanja i razvoj poticaja za ulaganja u novu infrastrukturu, pristup trećih strana, nadležnih regulatornih tijela, reguliranje tarifa i modela vlasništva
 • raditi na predlaganju mehanizam za planiranje transportne infrastrukture za CO2 u EU
 • raditi na razvoju platforme za hvatanje ugljika do 2026. godine – koja će služiti za povezivanje kompanija koje upravljanju prostorom za pohranu i onih kompanija koje navedene kapacitete trebaju
 • U suradnji s EU tijelima za standardizaciju, raditi na uspostavljanju minimalnih standarada za tokove CO2
 • U suradnji s Geološkom službom EU i EEA ), raditi na izradi i stavljanju na raspolaganje investicijskog atlasa potencijalnih mjesta za skladištenje CO2 na temelju zajedničkog formata razine spremnosti za skladištenje do početka 2026. godine
 • do 2025. godine raditi na razvoju smjernica za postupke izdavanja dozvola strateškim projektima s nultom neto stopom emisija za skladištenje CO2, posebno u pogledu: prijenosa odgovornosti s operatora natrag na nadležna tijela i odgovarajuće zahtjeve financijske sigurnosti i financijskog mehanizma; transparentnosti zahtjeva za izdavanjem dozvola i pristupa temeljenih na riziku kako bi se operaterima skladišta olakšalo donošenje konačnih odluka o ulaganju
 • raditi na poticanju istraživanja EU-a, inovacija i ranih demonstracija za nove industrijske tehnologije za uklanjanje CO2 u okviru programa Obzor Europe i Inovacijskog fonda
 • do 2025. godine raditi na procijeni jesu li određene instalacije za hvatanje CO2, kao npr. postrojenja za proizvodnju cementa ili vapna, dovoljno zrela te može li se očekivati dovoljna razina konkurentnosti kako bi se prešlo s bespovratnih potpora temeljenih na projektima, na tržišne mehanizme financiranja, kao što su aukcije konkurentnih ponuda, kao usluge u okviru Inovacijskog fonda
 • od 2024. godine raditi na dodatnom angažiranju Europske investicijske banke u financiranju ovih projekata
 • raditi s državama članicama na definiranju temeljnih kriterija za rad za projekte transporta i skladištenja CO2 te poticajnih mjera za lokalne zajednice na lokacijama ovakvih geoloških građevina
 • raditi s državama članicama i industrijom na povećanju znanja, svijesti i organizaciji javne rasprave o upravljanju industrijskim ugljikom

 

Uz navedeno, ovom komunikacijom očekuje se da države članice:

 • uključe u vlastite Nacionalne energetske i klimatske planove, tijekom njihove revizije, svoju procjenu potreba za hvatanjem i kapacitetom/opcijama skladištenja CO2 te identificiraju aktivnosti za podršku uvođenju CCS lanca vrijednosti
 • do 2025. godine osiguraju s nadležnim tijelima transparentne procese za podnositelje zahtjeva za dozvolu za skladištenje CO2 tijekom pripremne faze projekta
 • od 2024. godine, podrže razvoj i pokrenu kooperativne strateške projekte s nultom neto stopom emisija u okviru Akta o industriji s nultom neto stopom emisija (Net Zero Industry Act – NZIA, prijedlog, COM(2023) 161) za stvaranje potpunog lanca vrijednosti za hvatanje, transport i skladištenje ugljika, uključujući prekogranične aktivnosti
 • do 2025. godine omogućiti svojim geološkim službama da doprinesu postojećim podacima te da generiraju nove podatke, kako bi pridonijeli investicijskom atlasu potencijalnih skladišta CO2 za cijeli EEA.

 

Više o komunikaciji i planovima EU, možete pročitati ovdje.

 

Share This