prosinac 2016

GOSPODARSTVO i ODRŽIVOST Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

U ovome boroju vam donosimo osvrt na 8 konferenciju o DOP-u

ATLANTIC GRUPA D.D.
Odgovornost kao integralni dio stretegije razvoja Atlantic GrupeNAGRADE INDEKS DOP-a
Ericsson Nikola Tesla
Vivera
Dvokut Ecro
Plovput
Cemex Hrvatska
Regeneracija
Hrvatski Telekom
AD PlastikLJUDSKA PRAVA
Odgovornost poslovnog sektora znanjem
Naglasci s panel rasprave
Intervju: Tena Šimonović Einwalter
Posebna nagrada za ljudska prava – Podravka

NOVI MODELI UPRAVLJANJA

Benchmarking

Ovaj broj glasila tiskan je u sklopu projekta “Filantropija za ljudska
prava” kojeg provode GONG, CMS i Documenta u okviru Fonda za organizacije
civilnoga društva EGP-a i Kraljevine Norveške čiji je provoditelj u RH Nacionalna zaklada
za razvoj civilnoga društva.:

GOSPODARSTVO i ODRŽIVOST Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr