Istraživanje: društveno odgovorne kompanije lakše će preživjeti ovu krizu

7.05.20. | Vijesti

Ozbiljno i sadržajno ulaganje u društveno odgovorne poslovne procese moglo bi biti presudno u trenucima krize, pokazuje novoobjavljeno istraživanje. Kao što smo već pisali, Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj istaknuo je kako će kompanije koje ulažu u DOP lakše izaći iz trenutne krize. Sada predstavljamo i znanstvenu potvrdu te tvrdnje, izloženu u znanstvenom članku skupine autora Corporate Immunity to the COVID-19 Pandemic

Priredio: Marko Ezgeta

Koje su to karakteristike koje kompanije čine otpornijima na COVID-19? Pandemija koronavirusa pokrenula je začuđujuće raznoliko kretanje cijena dionica kompanija koje djeluju na istom tržištu i koje su čak iste industrijske grane. Primjerice, prosječna američka proizvodna kompanija zabilježila je pad cijena dionica od 29% tijekom prvog tromjesečja 2020. godine, sa standardnim odstupanjem od čak 24%.

Autori Wenzhi Ding, Ross Levine, Chen Lin i Wensi Xie istražili su odnos između karakteristika kompanija prije 2020. i reakcije cijena dionica na nastalu krizu. Koristeći podatke o preko 6.000 kompanija u 56 gospodarstava tijekom prvog tromjesečja 2020., razmatrano je pet značajki kompanija prije 2020. godine:

  1. osnovni financijski uvjeti, poput udjela u gotovini ili profitabilnosti
  2. globalni lanac opskrbe i izloženost kupaca koronavirusu te stupanj izloženosti kompanije i proizvoda virusu na određenom tržištu
  3. društveno odgovorno djelovanje, poput odnosa sa zaposlenicima, dobavljačima, kupcima i zajednicama u kojima kompanije posluju
  4. korporativno upravljanje, kao što je izvršna kontrola odbora, zakonskih odredbi protiv preuzimanja i izvršni sustavi nadoknada
  5. vlasnička struktura, uključujući elemente razine zaštite u fondovima za omeđivanje rizika, obiteljske vlasničke strukture, nefinancijske korporacije i institucionalne ulagače s velikim udjelima u kompanijama

Osnovni financijski uvjeti

S obzirom na nastale poteškoće uzrokovane pandemijom, korporativni novčani tokovi, pooštravanje globalnih ograničenja likvidnosti, heterogenost pristupa gotovini i kreditima – mogu utjecati na tržišne procjene kompanija uslijed širenja pandemije.

Kompanije s većom količinom novca, manjim dugom i većom dobiti u većoj su mjeri otpornije na COVID-19 od drugih kompanije. Uspoređujući dvije slične kompanije u istoj industriji i zemlji, procjene autora sugeriraju da bi kompanija s visokim utjecajem rizika imala dodatnih 10% pada cijene dionica zbog pandemije.

Globalni lanci opskrbe

Dok su političari i industrijalci naglašavali kako će doći do poremećaja u globalnom lancu opskrbe na tržištima, autori su empirijski ocjenjivali cijene dionica i njihovu izloženost virusu proučavajući globalne lance opskrbe i lokacije kupaca analiziranih kompanija. Otkriveno je kako je pad cijena dionica uzrokovan pandemijom bio veći kod kompanija koje su više izložene pandemiji COVID-19 zbog međunarodnih lanaca opskrbe i kupaca.

Društvena odgovornost kompanija

Izgradnjom dobrih odnosa s dionicima, društveno odgovorno poslovanje (DOP) može povećati otpornost korporacije na krizu. Korporacija je oblik ugovora između dioničara i ostalih dionika, uključujući radnike, dobavljače, kupce i zajednice. Ti ugovori uključuju i eksplicitne sporazume koje provode formalni pravni sustavi i implicitne sporazume koji se oslanjaju na povjerenje. U skladu s tim, učinak i otpornost korporacije ovisi o povjerenju koje uspostavi s ključnim dionicima. Kompanije mogu ojačati svoje veze s dionicima kroz aktivnosti društvene odgovornosti, poput stvaranja sigurnih radnih mjesta, korištenjem etičkih poslovnih praksi, pružanja trajnih, pouzdanih usluga kupcima i ulaganja u lokalno okruženje i zajednicu. Takve aktivnosti društveno odgovornog poslovanja grade lojalnost i označavaju opredjeljenje kompanije prema ispunjenju implicitnih, neobvezujućih, sporazuma, što zauzvrat povećava želju dionika na prilagodbe kako bi podržali poslovanje u vremenima krize.

Autori su otkrili kako DOP pojačava otpornost kompanije na krizu, u ovom slučaju uzrokovanu virusom COVID-19. Kompanije koje su prije pandemije provodile više društveno odgovornih aktivnosti imale su bolje rezultate cijena dionica od sličnih kompanija u istoj industriji i na istom tržištu. Oni naglašavaju kako je procijenjeni utjecaj velik u ekonomskim razmjerima. Utjecaj je objašnjen kroz primjer, a autori su razvili matricu izračuna društveno odgovornog poslovanja kroz dosadašnje prakse kompanija: proučavane su dvije inače slične kompanije u istoj industriji i gospodarstvu. Prvoj kompaniji je učinak DOP-a prije 2020. godine bio 25% uspješnosti DOP-a, a drugoj je na istom sustavu mjerenja učinak bio 75%. Procjene autora sugeriraju da bi se prosječni povrati od dionica kompanije s visokom razinom DOP-a smanjili za 2 postotna boda manje od poduzeća s niskom razinom DOP-a uslijed trenutne pandemije. Ceteris paribus (nap. a. „ako je sve ostalo isto, ako se ništa ne mijenja“, često korišteno u ekonomiji, karakterizira pretpostavku dviju ili više varijabli, u ovom slučaju razine DOP-a i širenja pandemije virusa), ove procjene sugeriraju da bi reakcija cijena dionica na COVID-19 za kompaniju s visokom razinom DOP-a bila 19% manja od one s niskom razinom ulaganja u društveno odgovorne poslovne procese.

Korporativno upravljanje i vlasnička struktura

Korporativno upravljanje također može utjecati na otpornost na COVID-19. Na primjer, s obzirom na nesigurnost u razmjerima i trajanju pandemije, tržišta mogu dati prednost fleksibilnijim kompanijama, što uključuje spajanja i preuzimanja kompanija ili promjene vodstva. Dakle, kompanije s razvijenim mehanizmima za borbu protiv preuzimanja ili one u kojima rukovoditelji nemaju u potpunosti izvršnu vlast za donošenje odluka, mogu se suočiti s većim gubicima na burzi uslijed nastale krize.

Vlasnička struktura također može utjecati na otpornost korporacije na krizu. Primjerice, ako je vlasnik kompanije direktno uključen u poslovanje i kod kojeg postoji dublja povezanost s kompanijom, izglednije je da će takve kompanije lakše preživjeti krizu. S druge strane, čak i kompanije koje su dio razvijenog poslovnog konglomerata imaju veću šansu za manjim gubicima u vrijednosti za vrijeme pandemije.

Znanstveni članak u cijelosti je dostupan na: https://bit.ly/2zZcZxx

Share This