Svi sudionici Indeksa DOP-a ove godine (2016.) po prvi puta su imali priliku sudjelovati u natječaju za POSEBNU NAGRADU ZA LJUDSKA PRAVA.

NAGRADA ZA LJUDSKA PRAVA 2016 Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Glavni cilj Posebne nagrade za ljudska prava jest istaknuti važnost aktivne i sustavne zaštite ljudskih prava od strane poslovnog sektora u Hrvatskoj putem isticanja primjera dobre prakse. Ljudska prava pojačano su u fokusu međunarodnih i europskih deklaracija i strategija te se i nova Strategija o DOP-u Europske unije temelji u velikoj mjeri na zaštiti ljudskih prava i promovira UN-ove smjernice o poslovnom sektoru i ljudskim pravima (UN GPBHR). Ova nagrada nastala je kao dio projekta “Filantropija za ljudska prava” kojeg provode GONG, CMS i Documenta u okviru Fonda za organizacije civilnoga društva EGP-a i Kraljevine Norveške čiji je provoditelj u RH Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

U sklopu projekta prevedene su na hrvatski jezik UN-ove smjernice (UN GPBHR) te se provodi serija edukacija, a procesom dodjele nagrade željeli smo potaknuti primjenu aktivne zaštite ljudskih prava kakvu od poslovnog sektora traže Smjernice ali i drugi međunarodni dokumenti. Na primjer, Direktiva o ne-financijskom izvještavanju uvodi obvezu izvještavanja o politici i aktivnostima u području ljudskih prava za velika poduzeća sa sjedištem u Europskoj uniji.

Ove godine Posebnu nagradu za ljudksa prava dobila je  Podravka d.d. za projekt PULS – Podravkaši u lancu sreće. Sažetak projekta možete naći u Zborniku radova 8. konferencije o DOP-u

Share This